Clements fødehjem

 

Vedstedgård, Matrikel nr. 3, Vedsted by, Aaby sogn er i følge overleveringen fødehjemmet for Skipper Clement. Her gennemgås ejerne af gården.

Vedstedgaard 1937
Foto af Vedstedgård fra midten af 1930'erne.

 

Anders Clementsen Munk (omk. 1485)

Bondeoprøreren Skipper Klement er efter sigende født på Vedstedgård, det nuværende matr. nr. 3, Vedsted, Aaby Sogn. Skipper Klement - eller Klement Andersen som han hedder - må være født omkring 1485 og han blev 9.9.1536 henrettet på Viborg Landsting.

Endegyldigt bevis for at Skipper Klement er født på netop Vedstedgård haves ikke, men ifølge overleveringen er det på den nuværende matrikel nr. 3 han er vokset op. Dette underbygges af at Vedstedgård gennem tiden har været den største gård i Vedsted og at Skipper Klement skulle stamme ud af en fornem slægt.

En rimelig sikker viden om Skipper Klements ophav haves fra selvejerbonden Peder Dyreskjøt (1629-1707), som på sin tid var kendt for sin viden om historie og genealogi. I begyndelsen af 1700-tallet sender Peder Dyreskjøt et brev til Biskop Jens Bircherod i Aalborg som ligeledes var historisk interesseret omhandlende bl.a. Skipper Klement. Han skriver: "Skipper Klement var efter gamle Folks Tale født i Aaby Sogn i Vedsted og hans Moder var af stor Slægt af de Kjerulfer; Min Moders Morbroder Sal. Bertel Kjerulf i Aslund, som døde 1672 over 90 Aar gammel, fortalte en Gang i min Ungdom dette til min Sal. Fader om Skipper Klement: Samme Skipper Klement var født i Vedsted i Aaby Sogn og var en rig bosiddende Mand i Aalborg, havde selv baade Skibe, Gaarde og Gods og besejlede baade Østersøen, Lybeck, Riga, Reval og vidt om, og i Vestersøen ad England, Nederland Frankrige og Spanien, og konvojerede mange og var en meget fornem og agtet Mand, før han ingav sig i den lybske Rebellion;"

Skipper Clements far Anders Clementsen Munk var ejer af Vedstedgård. Han var gift med Anne Andersdatter Kjærulf.

 

Niels Nielsen (omk. 1688)

I matriklen 1688 sidder en Niels Nielsen som bruger af gården. I forbindelse med matrikuleringen bliver gården øget fra et hartkorn på 9 Tdr 4 Sk 0 Fk 2 Alb til et hartkorn 12 Tdr 5 Sk 2 Fk 1 Alb.

 

Hans Knudsen (-1783)

I hartkornspecifikationen af 1779 for Birkelse og Rævkiergaards Hovedgaarde står en Hans Knudsen som bruger af gården. Gården er stadig sat til 12 Tdr 5 Sk 2 Fk 1 Alb.

 

Jens Poulsen (1783-1811)

Jens Poulsen er født i Brovst Sogn, døbt 25.2.1739, død 11.11.1816 i Vedsted, Aaby Sogn, begravet 17.11.1816. Han er gaardfæster i Vedsted fra ca. 1783. Han er søn af Poul Jensen (Søegaard) og Maren Nielsdatter. De boede ved hans fødsel i Brovst, men senere i Nørreøkse. (Det afgørende bevis for at Jens Poulsen er søn af nævnte par har ikke kunnet findes men der er næppe tvivl om rigtigheden.)

Viet 14.6.1772 i Tranum til Anne Marie Thomasdatter, født i Tranum Sogn, døbt 6.10.1748, død 5.6.1823 i Saltum Sogn, begravet 8.6.1823. Datter af Thomas Christensen og Maren Pedersdatter af Klithuse, Tranum Sogn.

Jens Poulsenskal skal have været en dygtig landmand og ubestikkelig ærlig. Han nåede efterhånden til gode økonomiske kår, så han kunne hjælpe sine to ældste sønner til gode gårde og den yngste til at blive lærer fra Vesterborg Seminarium, der da var det mest ansete i landet.

I hartkornspecifikationen af 1789 for Hvetbo Herred, Aaby Sogn står Jens Poulsen som bruger af gården med et hartkorn på 12 Tdr 5 Sk 2 Fk 1 Alb. De øvrige gårde i Vedsted By er sat til 4 Tdr 4 Sk 3 Fk 3/5 Alb.

 

Christen Jensen (1811-1855)

Christen Jensen er født i Klithuse, Tranum Sogn, døbt 6.3.1774, død 1862 i Vedsted, Aaby Sogn, begravet 16.2.1862. Han er ældste søn af Jens Poulsen og og Anne Marie Thomasdatter. Christen Jensen køber i 1800 Kaasgaard i Jetsmark Sogn for 450 Rdl., sælger denne gård i 1805 og køber en anden ejendom i Jetsmark Sogn. Denne sælger han i 1811 og flytter til Vedsted hvor han overtager gården efter sin fader. Gården får han i arvefæste og han bliver få år efter Sognefoged. Gården hørte på dette tidspunkt til Birkelse.

Christen Jensen er viet 12.12.1799 i Aaby til Maren Eriksdatter, født i Aaby Sogn, døbt 2.10.1774, død 4.10.1858 i Vedsted, begravet 10.10.1858, datter af gmd. Erik Nielsen og Maren Jensdatter af Vedsted.

I matriklen 1844 står Christen Jensen som bruger af gården. Gården bliver sat til et hartkorn på 8 Tdr. 3 Sk 3 Fk 2½ Alb. Gården er den største i Vedsted by. De øvrige gårde er på melllem 3 og 4 Tdr. Der er i alt 9 gårde og 23 husmandssteder med jord i Vedsted år 1844. Samtlige er fæstegods under Rævkærgård Gods.

Christen Jensen overdrager i 1855 gården til dattersønnen Christen Jensen Albretsen.

 

Christen Jensen Albretsen (1855-1886)

Christen Jensens Albretsen er søn af Albret Larsen og Anna Maria Christensdatter. Han er født 19.4.1830 i Stenum Sogn, hjemmedøbt 19.4.1830, død 11.11.1891 i Vedsted, Aaby Sogn, begravet 16.11.1891. Viet 27.6.1851 i Aaby til Ane Dorthea Gundersdatter, f. 5.2.1829 i Aaby Sogn, død 7.4.1882 i Vedsted, begravet 14.4.1882. Hun er datter af gdr. Gunder Lorentsen og Maren Sørensdatter af Haugaard, Aaby Sogn.

Christen Jensen Albretsen overtog som sagt gården efter sin morfar Christen Jensen.

Ægteparret havde 9 børn heraf de to brødre Albrecht Laurits Albertsen og Frederik Carl Christian Albertsen som i 1886 overtog gården.

 

Albrecht Laurits Albertsen og Frederik Carl Christian Albertsen (1886-1897)

De to brødre overtog gården efter forældrene og de havde den i 11 år fra 1886 til 1897.

Albrecht Laurits Albertsen (navneforandring fra Christensen 31.12.1905) er født 16.11.1859 i Aaby Sogn, døbt 26.12.1859, død 17.5.1927 i Biersted Sogn, begravet 23.5.1927. Albrecht forblev ugift.

Frederik Carl Christian Albertsen (navneforandring fra Christensen 31.12.1905) er født 19.4.1868 i Aaby Sogn, døbt 12.7.1868, død 12.11926 i Biersted Sogn, begravet 19.1.1926. Han er viet 11.1.1907 i Biersted til Jørgine Mette Marie Hansen, født 2.1.1886 i Vadum Sogn, datter af hmd. Laurits Peter Hansen og Sofie Olsen af Bjørum Mark. De havde 4 børn: ??.

Peter Thomsen, som i dag er nabo til Vedstedgård, er i familie med de to brødre. Peter Thomsens far Erik Thomsen var nevø til Albrecht og Frederik.

Frederik og Albrecht plantede et elmetræet i haven som står der den dag i dag. Lærer Olesen der var omkring 8 år holdt i toppen af træet da det blev plantet.

 

Peter Christensen (1897-1935)

I 1897 overdrog de to brødre gården til Peter Christensen og Petrea Pedersen. Ifølge Marius Østergaard blev købet finansieret af Petrea Pedersens far.

Den 1. dec. 1935 solgte de gården til Marius Østergaard og byggede selv et hus i Birkelse som i dag ligger nabo med huset, hvor tidligere maskinstationsejer Otto Christensen bor.

Deres barnebarn er Alice Vestergaard, som er gift med Uffe Elleman Jensen.

 

 

Marius Østergaard (1935-1977)

I 1935 købte Marius Østergaard gården. Marius Østergaards mor Birthe Marie Kronborgs var kusine med Petrea Pedersen.

 

Vedstedgaard
Stuehuset på Vedstedgård omkring 1975.

Kristian Østergaard (1977-)

Kristian Østergaard, søn af Marius Østergaard, overtog i 1977 gården, men bortforpagtede den til Marius Østergaard indtil hans død i januar 2001.

 

Vedstedgaard 2005
Vedstedgård februar 2005.

 


Jacob Østergaard.
Copyright © 1999, 2001. Alle rettigheder forbeholdes.