Kilder

 

Bøger og artikler relateret til min slægt:

 
Kilde 1325    Høite Hansen, Hans: Hvad er skrevet om Tåsinge? - 1 s.
 
Fra bog på Svendborg bibliotek

 

Kilde 1075    Klitgaard, C.: Skovene i Midt- og Østvendsyssel i ældre tid (Dronninglund og Børglum Herreder) - s. 276-301
 

 

Kilde 1085    Klitgaard, C.: Optegnelser om hoveri, ægt og arbejde i Vendsyssel - s. 225-237
 

 

Kilde 99    Hancke, N.: Peder Dyrskjøts Breve til Biskop Jens Bircherod i Aalborg (Meddelte i Uddrag af N. Hancke) - s. 225-283
 
Se uddrag her på hjemmesiderne.

 

Kilde 1064    Rønn Christensen, P.: Familienavne i Ø. og V. Han Herred - s. 116-126
 
Om bla. Griis

 

Kilde 1074    Fra bestyrelse og redaktion - s. 334-339
 
Omhandler bl.a. stenen for Skipper Clement i Birkelse

 

Kilde 170    Gaardboe, Peter: Historiske Efterretninger om Handelsforholdene i det bordlige Vendsyssel for 2 til 3 hundrede Aar siden - s. 123-128
 

 

Kilde 1126   
 
Kopieret fra Frederiksberg bib. Titel bortkommet. Om Popp m.fl.

 

Kilde 278    Møldrup, Anne Elise: 30 s.
 
Øvelser i tydning af gotisk håndskrift

 

Kilde 165    Gaardboe, Peter: Svenskerne som Fjener i Vendsyssel i 1657 og 58 - s. 136-166
 

 

Kilde 169    Gaardboe, Peter: Kulturhistoriske Efterretninger fra det nordlige Vendsyssel - s. 112-122
 

 

Kilde 288    Skipper Clement - s. 66-78
 
Måske af Carl Klitgaard

 

Kilde 167    Skjoldborg, J.: Kollerup og Skræm sognes tilstand og beskaffenhed for 200 år siden - s. 257-268
 

 

Kilde 168    Gaardboe, Peter: St. Hans Aften i det nordlige Vendsyssel - s. 1-7
 

 

Kilde 171    Vendelboerne, deres Sæder og Skikke - s. 78-96
 
Meddelt af 80

 

Kilde 258    Richter, Vilhelm: 100 Aars Dødsfald (1791-1890) - 1976 - Dansk Historisk Håndbogsforlag; København - s. 545-1229
 

 

Kilde 1005    Exner, Johan: 400 danske landsbykirker - 1968 - Gyldendals bogklub; København - 143 s. + kort
 

 

Kilde 1297    Olrik, Hans: Absalon - 1908 - Det Schubotheske Forlag; København - 2 bind
 

 

Kilde 134    Nielsen, Peter: Af Storgaardslægtens historie - 1978 - Kjellerup Bogtryk; Kjellerup -
 

 

Kilde 1313    Rask, Jens Jørgen: Af Storgaardslægtens historie - 2002 - Ringbind
 
Ajourført version af slægtsbogen.

 

Kilde 182    Nielsen, Peter: Af Storgaardslægtens historie - 1964 - Kjellerup Bogtryk; Kjellerup - 114 s.
 

 

Kilde 1093    Nielsen, Peter: Af Storgaardslægtens historie - 1942 - V. Dahlsens Bogtrykkeri og Forlag; Randers - 111 s.
 

 

Kilde 80    Kiellerup, Ellen: Almira Lindo og Anders Andersen Kiellerup's efterkommere - 1983 - 113 s.
 
Findes på Statsbiblioteket (SOL 2-93-8159).

 

Kilde 137    Nielsen Brovst, Bjarne: Almuedigte : portrætter af oldinge og fædre - 1975 - Hernov; 84 s. : ill., portr.
 
KB-KATALOGSIGNATUR: 8-79/800

 

Kilde 178    Strunge, Mogens: Amager-Register (Register van Amack): Navneliste fra Christian II's tid vedrørende den nederlandske amagerkoloni - 1958 - Ejnar Munksgaard;
 

 

Kilde 71    Nicolaisen, Chr: Amagers Historie bilagt med de vigtigste Breve og Aktstykker om Øens Forhold - 1907-1915 - Kbh. - Bind 1-3
 

 

Kilde 199    Jans, Svend: Amagers oldtid - 1982 - Tårnby Lokalsamling; Tårnby - 72 s.
 

 

Kilde 112    Kiellerup, Ellen: Anders Andersen Kiellerups's brevbog - 1984 - 245+39 s.
 

 

Kilde 208    Kjeldgård, Poul: Aner og andre slægtninge til C.P.R. nr. 04 04 24 - 1559 : Hæfte 1 Slægtninge i Ø. Og V. Hanherred - 1972 - Poul Kjeldgård; Viborg - 56 s., 3 bilag
 

 

Kilde 283    Kjeldgård, Poul: Aner og andre slægtninge til c.p.r. nr. 04 04 24 - 1559 : Hæfte 2 Gartner i Thisted Niels Chr. Pedersen - 1980 - Poul Kjeldgård; Viborg -
 

 

Kilde 284    Kjeldgård, Poul: Aner og andre slægtninge til c.p.r. nr. 04 04 24 - 1559 : Hæfte 3 3 gårde i Thy Kristen Bisgaard Kjeldgaard og hans slægt - 1985 - Poul Kjeldgård; Viborg -
 

 

Kilde 1129    Eriksen, Hans Henning: Aner til Christen Jensen (Kren Øland) og Ane Mikkelsdatter - 2001 - 8 s.
 

 

Kilde 152    Anetable for Ole Jørgensen Due - Ikke dateret - Håndskrift; 1 s.
 
Stammer muligvis fra Gudmund Keldstrup

 

Kilde 159    Anetavle for Christen Jensen (Øland), Tranum Klit og Ane Cathrine Mikkelsdatter - 1 tavle
 
Kopi fra bog

 

Kilde 232    Jensen, Henning: Arkivhåndbog Nørrejylland : håndbog for slægts- og lokalhistoriske undersøgelser ved Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg - 1980 - Dansk Historisk Håndbogsforlag; København - 244 s.
 
Ny og udvidet udgave af: Ove Malling Hofman-Bang: Jens Sørensen og Maren Nielsdatter : Haandbog til Brug ved slægtshistoriske Undersøgelser ved jydske Arkiv, 1927

 

Kilde 298    Frandsen, Karl-Erik: Atlas over Danmarks Administrative inddeling efter 1660 - 1984 - København -
 

 

Kilde 148    Lindberg, Kristian: Berlinske Tidende / Fortiden er tykkere end vand - 1997 - 2 s.
 
Fra lørdag den 27. September 1997

 

Kilde 70    Hübertz, J. R.: Beskrivelse over Ærø: et historisk, topografisk Forsøg - 1834 - Kbh. - 315 s.
 

 

Kilde 1253    Møller, C.V.V.: Bidrag til vendsyssels præstehistorie / Minder om S. A. Sørensen. Minder fra Sulsted præstegård - 1957 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 149    Baggesgaard, Kr.: Biersted Kirke - Ingen udgivelsesår - Biersted Menighedsråd; 6 s.
 

 

Kilde 293    Billeder fra Klim - 1999 -
 
Artikel fra internettet

 

Kilde 1291    Pedersen, Morten: Biscops Absalons oc Her Esbern Snaris Herrekomst oc Adelige Stamme - 1589 - København - 75 s.
 
Mikrofilm findes på KB.

 

Kilde 198    Bjerre Herred bogen - 1987 - Glud Museum; Horsens - 638 s., 2 tavler, ill.
 
Fotografisk genoptryk

 

Kilde 1029    Blade af Fjerritslev historie -
 
Refereret i Kollerup Kirke (kilde 1027)

 

Kilde 63    Rolighed, Jens: Bogen om Han Herred - 1970 - Fjerritslev Avis; 149 s., ill.
 

 

Kilde 100    Schousboe, Karen: Bondedagbøger: kilder til dagliglivets historie: introduktion & registrant - 1980 - Etnologisk Forum; Brede, Kbh. - 169 s., ill.
 

 

Kilde 235    Würtz Sørensen, Jørgen: Bondeoprør i Danmark 1438-1441 : en analyse af rejsningens økonomiske, sociale og politiske baggrund - 1983 - Landbohistorisk Selskab; Odense - 159 s.
 

 

Kilde 161    Christensen, Peter Rønn: Bratskov jordebog 1651 - 2 s.
 
Afskrift

 

Kilde 162    Christensen, Peter Rønn: Bratskov jordebog 1662 - 2 s.
 
Afskrift

 

Kilde 163    Christensen, Peter Rønn: Bratskov jordebøger 1683, 1691, 1705 - 4 s.
 
Afskrift

 

Kilde 120    Jørgensen, N. P.: Bratskov skifteprotokol 1763-1849 - Ingen udgivelsesår - Frederikshavn - 2 bind
 
Findes på Brovst lokalhistoriske arkiv. Registraturet dækker hele den angivne periode eksklusiv 1786-1810 hvor der ikke findes skiftearkavalier.

 

Kilde 151    Østergaard, Jacob: Breve fra Karen Kaae - Ikke dateret - Egen kopi; 3 s.
 
Afskrift af nogle gamle breve som Karen Kaae havde liggende. Der figurerer bl.a. en Lina Rupl.

 

Kilde 279    Østergaard, Jacob: Breve til Christian Due - 1997 - Egen kopi; ca. 100 s.
 
Brevsamling fra min oldefar Chr. Due

 

Kilde 65    Møller Gregersen, Jens: Brovst - 1973 - Brovst kommune; Brovst -
 

 

Kilde 1009    Andersen, Rasmus: Brylle sogn i 1900-tallet - 1999 - Det lokale arkiv & Lokalhistorisk forening for Broholm, Brylle, Tommerup & Verninge Sogne; 96 s., ill.
 
Fra KB: Andersen, Rasmus, f. 1919-03-15: Brylle sogn i 1900-tallet / af Rasmus Andersen. - 1. oplag. - [Tommerup] : Det lokale arkiv & Lokalhistorisk forening for Broholm, Brylle, Tommerup & Verninge Sogne, 1999. (96 sider) : ill.

 

Kilde 1114    Bygmesteren / En oltidsbrønd [i Vadum by] - 1922? - p. 233-234
 

 

Kilde 238    Bøndergårde i Danmark 1789-90 : byggeskik på Landboreformernes tid - 1987 - Landbohistorisk Selskab; Odense - 268 s.
 

 

Kilde 131    Bauer, R. W.: Calender for Aarene fra 601 til 2200 efter Christi Fødsel - 1961 - Dansk historisk Fællesforening; Viborg - 170 s.
 
Genoptryk af 1. udgave fra 1868.

 

Kilde 271    Nehn, John: Dagen og vejen : roman fra Landet 1918-19 - 2000 - Forum; 454 s.
 
Historisk roman

 

Kilde 1007    Danmark set fra luften - 1972 - Lademan; København - 212 s.
 

 

Kilde 223    Ørum, Poul: Dansen med de fire vinde - 1953 -
 
Roman fra et jysk hedesogn i det 18. århundrede.

 

Kilde 1094    Dansk Adels Årbog ?? / Skovsgaard -
 
Fra Inger Eskildsen: Jeg kan se i din aneliste, at du slutter med Stig Nielsen (Hvide) til Egebjerg, hvis datter Mette blev gift med Christiern Jensen (Hørby). Så, nu skal du en tur på biblioteket og låne en "Danmarks Adels Årbog" indeholdende slægten Skovgaard. Navnet Skovgaard er et senere optaget navn af en anden gren. Hermed kan du også spore din slægt tilbage til Skjalm Hvide.

 

Kilde 1175    Dansk Adels Årbog ?? / Due -
 

 

Kilde 117    Dansk Adels Årbog 1892 / Fredberg - 1892 - s. 149-150
 

 

Kilde 118    Dansk Adels Årbog 1895 / Griis af Slette - 1895 - s. 127-139
 

 

Kilde 116    Dansk Adels Årbog 1911 / Roed - 1911 - s. 398-399
 

 

Kilde 1293    Bricka, F.: Dansk Biografisk Leksikon - 1979-1984 - Gyldendal; 16 bind
 

 

Kilde 523    Larsen, N. A.: Dansk Skole-Stat - 1933-34 - 4 bind, ill.
 

 

Kilde 222    Søndergaard, Georg: Danske efternavne : betydning, oprindelse, udbredelse - 1984 - Lademann; København - 144 s., ill.
 
Beskrivelse af vor slægtsnavnetradition, efternavnets udvikling til slægtsnavn samt navneloven. Desuden et leksokondel over de 10.000 almindeligste slægtsnavne.

 

Kilde 273    Leth, Wivi: Danske folkesagn - 2000 - Sesam; 210 s.
 

 

Kilde 274    Søndergaard, Georg: Danske For- og efternavne - 2000 - Askholm; 240 s.
 

 

Kilde 1001    Danske Landmænd og deres Indsats, en oversigt over danske bønders virke, Hjørring Amt - 1945 - Nationalt Bogforlag; Herning - 910 s.
 

 

Kilde 1000    Danske Landmænd og deres Indsats, en oversigt over danske bønders virke, Thisted Amt - 1945 - Nationalt Bogforlag; Herning - 910 s.
 

 

Kilde 525    Danske Slotte og Herregaarde / Birkelse - 1943-45 - Hassing - s. 563-572
 

 

Kilde 109    De Gamle stednavne i Thisted Amt og Øster Han Herred - 1965 -
 

 

Kilde 1058    De historiske arkiver, Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune, Det danske Udvandrerarkiv - 16 s.
 

 

Kilde 94    Jensen Kjærgaard, Peder: De Hjermeslev bønder - 1979 - Kbh. - 175 s.
 
Roman om Skipper Klement oprøret.

 

Kilde 282    Vedsted, O. Vald.: De ældste ahner for slægten Kalv : en orientering - 1985 - O. Vald. Vedsted; Ringkøbing - 81 s.
 
På anden titelside: Tillæg til: "Rn Thorngårdslægt fra Aaby sogn i Vendsyssel"

 

Kilde 1141    Den lille budbringer / Marius Østergaard - 2000 - Birkelse Plejecenters venner; s. 14-19
 

 

Kilde 1216    Johnsen, Alfred: Den røde hane galer - 1972 - 141 s., ill.
 
Fortælling om Skipper Klements oprør

 

Kilde 226    Barfoed, Aage: Den udvalgte konge : Hertug Christian af Slesvig-Holsten - 1982 -
 
Historisk roman fra grevefejdens tid og frem.

 

Kilde 295    Larsen, Bo: Det sidste bondeoprør i Danmark - 1997 -
 
Skoleopgave fundet på internettet.

 

Kilde 75    Fischer, Egil: Dragør - 1949 - Prior - 66 s., ill.
 

 

Kilde 74    Kaae, Harry: Dragør: huse, mennesker, historie og historier - 1962 - 101 s., ill.
 

 

Kilde 72    Schmidt, Alfred Lauritz: Dragør-erindringer - 1987 - Dragør - 71 s., ill.
 
Gennem en Dragør-sømands erindringer gives et tidsbillede af livet, som det udfoldede sig i Dragør omkring 1880'erne.

 

Kilde 154    Østergaard, Jacob: Due-breve - 1997 - Egen kopi; 16 s.
 
Afskrift af originalbreve mellem primært Christian Due og Hans Møller Due

 

Kilde 145    Due-Hansen, Helge: Due-slægten af Spettrup, Urlev Sogn - 1997 - Kolding Trykcenter; 54 s., ill.
 

 

Kilde 257    Richter, Vilhelm: Dødsfald i Danmark 1761-1890 - 1976 - Dansk Historisk Håndbogsforlag; København - 544 s.
 

 

Kilde 187    Efterkommere efter gårdejer i Hostrup, Stovby sogn Ole Jørgensen Due og hustru Johanne Andersdatter - Privat udgivelse; 7 s.
 

 

Kilde 150    Mogens Lindegaard: Efterslægtstavle over Pieter Rabe - 1997 - Egen kopi; 25 s.
 

 

Kilde 68    Værnfelt, Kr.: Egholmbogen, Historisk topografisk beskrivelse af øen Egholm, Vor Frue landsogn, gennem 400 aar - 1937 - 287 s., ill.
 

 

Kilde 1020    Ejendomme - 1997 - Landsarkivet for Sjælland; 2 s.
 

 

Kilde 246    Haubroe, Klaus K.: Ejendomshistorie - 1990 - Herold; Roskilde - 40 s., ill. + 3 bilag
 

 

Kilde 237    Pedersen, Søren: En fæstebondes liv : erindringer og optegnelser af gårdfester og sognefoged Søren Pedersen, Havrebjerg (1776-1839) - 1983 - Landbohistorisk Selskab; København - 372 s.
 

 

Kilde 1268    En gennembrudstid -
 
Tre bind med hhv. åndsliv, politisk historie 1850-1900 og erhvervsudvikling for vendsyssel

 

Kilde 88    En slægt Christensen fra Bejstrup Sogn (Ø. Han Herred): Om Christen Michelsen, født 1824, og hustru, deres forfædre og efterkommere - 1976 - Skringstrup, Skals -
 

 

Kilde 254    En slægt Clemmensen fra Biersted sogn (Kær herred) : om Niels Nielsen født 1798, og hustru, deres forfældre og efterkommere - 1978 - Nordisk Slægtsforskning; Skals - 136 s., 11 tavler
 
Findes på Frederiksberg bib.

 

Kilde 82    En slægt Larsen fra Biersted Sogn (Kær Herred) - 1983 - 266 s., ill.
 
Findes på Statsbiblioteket (SOL 3-84-1488).

 

Kilde 85    Vedsted, O. Vald.: En Thorngårdslægt fra Åby sogn i Vendsyssel : Ellen og Niels Jepsen Thorngård og deres efterslægt i 6 linier: Ulhomslægten, Fruehusslægten, vedstedslægten, Sct. Olaislægten, Kåsslægten, Hwetslægten - 1970 - Eget forlag; 288 s., ill.
 

 

Kilde 86    Rugholm, Thøger: En Vendelboslægt: efterkommere efter gaardfæster og sognefoged Chr. Jensen af Vedsted og hans søskende - 1949 - Andelsbogtrykkeriet; Odense - 328 s.
 
Denne slægt stammer bl.a. fra Vedstedgård i Vedsted, Aaby Sogn.

 

Kilde 143    Lauritsen, C. A.: En Ærøsk slægt - 1952 - Egen kopi; København - 106 s.
 
På forsiden: Anetavle for 7 søskende Lauritsen, født 1903-1913 i Søby Sogn på Ærø med 2 tillæg vedrørende forældrenes søskende med efterkommere

 

Kilde 301    Øskov, Birgit og Blaaberg, Anton: Er du i familie med bryggerne? Slægterne bag bryggerne J.C. og Carl Jacobsen på Carlsberg - 1997 - 92 s.
 

 

Kilde 249    Olsen, Olaf: Et utrykt forord til Grevens Fejde - 1963 -
 
Festskrift til Astrid Friis 1963

 

Kilde 212    F. Hml. / Et oprør blandt Slet Herreds bønder 1572 - Aargang 8 - Bind 3, p. 296-298
 
Fra Frederiksberg Bibliotek

 

Kilde 209    Familien Albrectsen - 1894 - Aalborg - 8 s.
 
Haves på Frederiksberg Bibliotek

 

Kilde 1146    Familieoversigt over Niels Nielsen Aagaard m.fl. - 4 s.
 

 

Kilde 243    Lindgreen, Jørgen: Fejdens fredløse - 1996 - Klim; Århus - 226 s.
 
Historisk roman som foregår under grevens fejde

 

Kilde 1115    Falborg, Peter: Folkelivsskildring fra Åbrbro-egnen - 1930-1963 - ca. 150 s.
 
Omhandler perioden ca. 1880-1900. Maskinskreven afskrift. Findes på dansk Folkemindesamling, 33135800

 

Kilde 103    Rolighed, Jens: Folkeskikke i Han Herred - 1973 - Fjerritslev Avis; 80 s., ill.
 

 

Kilde 77    Folketælling 1840, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt : med person- og adresseregister - 1991 - Dragør Lokalhistoriske Arkiv; Dragør - 107 s., ill.
 

 

Kilde 78    Folketælling 1845, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt : med person- og adresseregister - 1990 - Dragør Lokalhistoriske Arkiv; Dragør - 95 s., ill.
 

 

Kilde 142    Keldstrup, Gudmund: Foreløbig oversigt over Hans Møller Olesen Due's forslægt - 1981 - Egen kopi; Egå - 38 s.
 

 

Kilde 183    Christensen, P.: Fortegnelse over Skrifter af Carl Klitgaard - 1950 - Historisk Samfund for Hjørring Amt; Hjørring - 39 s.
 

 

Kilde 242    Scocozza, Benito: Fortællinger om bønder og godsejere : Danmark 1500-1800 - 1983 - Gyldendal; København - 175 s., ill.
 
9 fortællinger heraf Bønderne rotter sig sammen om Grevens fejde

 

Kilde 102    Scocozza, Benito: Fortællinger om bønder og godsejere: Danmark 1500-1800 - 1983 - Kbh. - 175 s., ill.
 

 

Kilde 202    Ochsner, Bjørn: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920 - 1986 - Bibliotekscentralen; Ballerup - 2 bind (922 s.), ill.
 

 

Kilde 1181    Schmidt, August F.: Fra Himmerland og Kjær herred / Fra den gamle landsby - 1933 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 372    Fra Himmerland og Kjær herred - 1972 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg - 180+21 s.
 

 

Kilde 1187    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Raakildegaard - 1949 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 
Fra Ellidshøj sogn

 

Kilde 1178    Lindberg Nielsen, Carl: Fra Himmerland og Kjær herred / Fra Greves Fejde - 1949 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1179    Schmidt, August F.: Fra Himmerland og Kjær herred / Helligkilder i Himmerland og Kjær herred - 1924 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1180    Schmidt, August F.: Fra Himmerland og Kjær herred / Sagn og tro knyttet til sten i Aalborg Amt - 1930 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1182    Schmidt, August F.: Fra Himmerland og Kjær herred / Chr. Christensens beskrivelse af Aalborg Amt - 1961 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1200    Thomsen, Alfred: Fra Himmerland og Kjær herred / Hvad betyder Sebber? - 1943 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1215    N. N.: Fra Himmerland og Kjær herred / Skipper Clements minde, mindesmærket i Svenstrup - 1924 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1202    Vesten, L.: Fra Himmerland og Kjær herred / Sulsted kirke - 1934 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1203    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Af Sulsted sogns historie - 1939 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1204    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Svenstrup Kro - 1956 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1185    Jeppesen Jensen, J.: Fra Himmerland og Kjær herred / Nordkær. Nogle bidrag til dens historie - 1971 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 
Fra Biersted sogn

 

Kilde 1205    Kyø, Niels: Fra Himmerland og Kjær herred / Lærer C. P. Clausen, Østerhalne - 1945 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1312    Jeppesen Jensen, J.: Fra Himmerland og Kjær herred / Nordkær - nogle bidrag til dens historie - 1971 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg - s. 82-115, ill.
 

 

Kilde 1208    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Rødslet - 1942 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 
Fra Vadum sogn

 

Kilde 1207    Ramskou, Thorkild: Fra Himmerland og Kjær herred / Østerland og Østerhalne - 1963 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1199    Andersen, Chr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Fra Sebber sogn - 1921 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1280    Petresch Christensen, Chr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Abbed Anders Andersen og Vitskøl klosters jordebog af 1552 - 1922 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg - s. 191-222
 

 

Kilde 1209    Hofman-Bang, O. M.: Fra Himmerland og Kjær herred / Et grandebrev for Vokslev By - 1914 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1210    Kvist, S.: Fra Himmerland og Kjær herred / Minder fra Vokslev sogn - 1936 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1211    Faldborg, P.: Fra Himmerland og Kjær herred / Minder fra mine bedsteforældres tid - 1961 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 
Fra Aaby sogn

 

Kilde 1281    Seidelin, B.: Fra Himmerland og Kjær herred / Fortegnelse over bøger og småstykker vedrørende Aamlborg amt - 1921 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg - s. 116-133
 

 

Kilde 1212    Justesen, Erhardt: Fra Himmerland og Kjær herred / Aner - og andre rundt Sebberfjord - 1959 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1213    Klitgaard, C.: Fra Himmerland og Kjær herred / Gildebrødre i Guds Legmes Lav i Aalborg i årene 1537-1624 - 1914 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 
Fortsætter i 1916, 1919, 1920

 

Kilde 1214    Myrhøj, Anna: Fra Himmerland og Kjær herred / Lidt om Bagge-slægten fra Ribe og Suhr-slægten fra Aalborg - 1949 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1206    Ovesen, O. M.: Fra Himmerland og Kjær herred / Oplevelser under besættelsestiden - 1967 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1192    Petresch Christensen, Chr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Kjær herreds skove i gamle dage, navnlig i det 17. århundrede - 1914 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 
Fortsættet i nummeret fra 1915

 

Kilde 1183    Tholle, Johannes: Fra Himmerland og Kjær herred / Flora og folketro, især i Aalborg amt - 1949 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1184    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Småstykker fra Aalborghus lensregnskaber, Viborg landsting, Kjær herreds og Fleskum herreds tingbøger - 1970 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1186    Klitgaard, Carl: Fra Himmerland og Kjær herred / Af Ellidshøj-Svendstrup præstehistorie - 1944 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1188    Petresch Christensen, Chr.: Fra Himmerland og Kjær herred / En frierfærd til Egholm - 1931 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1189    Elle Jensen, E.: Fra Himmerland og Kjær herred / Om Baptismen i Gunderup - 1957 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1190    Møller, Henrik: Fra Himmerland og Kjær herred / Gennem Gunderup sogn - 1939 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1201    Møller, Christen: Fra Himmerland og Kjær herred / Minder fra Sulsted præstegaard - 1966 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1191    Petresch Christensen, Chr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Fra "Kejserens Tid" - 1912 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 
Fra Kjær herred

 

Kilde 1198    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Enendomsforholdene i Kjær herred fra 1500 til 1950 - 1969 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1193    Petresch Christensen, Chr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Kjær herreds skoler og skolevæsen m.v. omkr. det 18. Aarh.s midte - 1920 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 
Fortsat i nummeret fra 1921

 

Kilde 1197    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Kjær herreds knaber og deres frænder - 1967 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1195    Rasmussen, Alexander: Fra Himmerland og Kjær herred / Et bryllupsdigt fra Kjær herred - 1918 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1196    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Tingsvidner fra Kjær herred - 1934 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1194    Petresch Christensen, Chr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Militærvæsen og militærpersoner - 1924 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 
Fra Kjær herred

 

Kilde 262    Stenholm, J.P.: Fra Himmerland og Kær Herred / Skipper Clement og Aalborg Slot - 1918 - Historisk Samfund for Aalborg Amt; Aalborg - s. 131-147
 
Om skipper clement

 

Kilde 1167    Overgaard, A.C.: Fra Lysgaard herred - 1920 - Lohses forlag; København -
 
Om bl.a. Hinge

 

Kilde 1159    Fyns Amts Avis / Grundvigs kulørte liv - 2000 -
 

 

Kilde 1035    Fyns Amtsavis / Her er fortiden gemt men ikke glemt - 22. oktober 1999 - s. 2
 
Om Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv

 

Kilde 240    Andersen, Christen: Fæstebonde i Nørre Tulstrup Christen Andersens dagbog 1786-1797 - 1976 - Landbohistorisk Selskab; København - 186 s., 2 tavler
 

 

Kilde 164    Christensen, Peter Rønn: General hoveri reglement for Bratskov hovedgård, 30. Juli 1770 - 4 s.
 
Afskrift

 

Kilde 153    Sørensen, Johannes: Gramrode - en stagnerede landsby - Håndskrift; 7 s.
 
Original findes vist nok på Glud Museum

 

Kilde 1328    Gottlieb Pedersen, Inger (født Due): Gramrodegårds historie fra ca. 1900 - ca. 1940 - 1995 - 8 s.
 

 

Kilde 95    Paludan-Müller, Casper: Grevens Feide: skildret efter trykte og utrykte Kilder - 1853-54 - Kbh - 2 bind
 
Se uddrag her på hjemmesiderne.

 

Kilde 248    Christensen, Knud: Grevens Fejde 1534-1536 - 1982 - Assens kommunale skolevæsen; Assens - 36 s., ill.
 

 

Kilde 1326    Olsen, Olaf: Gyldensdals og Politikkens Danmarkshistorie, Bind 10, Fra reaktion til grundlov 1800-1850 - 2003 - Gyldensdals Boghandel m.fl.; København - 374 s.
 
På side 50 nævnes de reaktionære bønder på Tåsinge

 

Kilde 1284    Grishauge, Peter: Gårde og slægter i Klim Sogn - 1999 -
 
Omtale af bl.a. Anne Svendsdatter (1143)

 

Kilde 1028    Gårdhistorie, Kollerup og Klim sogne 1800-1909 -
 
Refereret i Kollerup Kirke (kilde 1027)

 

Kilde 122    Johansson, Ketty: Hanbo-bladet / Træk af Gl. Brovst' historie for 100 år siden - 1 s.
 

 

Kilde 135    Jessen, E.: Hanbo-bladet / Brovst - 1976 - Nr. 1, 41. årgang (8. januar 1976)
 

 

Kilde 253    Brovst, Bjarne Nielsen: Hanherredfortællinger - 1980 - Hernov; København - 127 s., ill.
 

 

Kilde 230    Gravlund, Thorkild: Herredbogen - 1926-30 - Aschehoug; København - 3 bind
 

 

Kilde 107    Klitgaard, Carl: Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel fra Middelalderen til ca. Aar 1800 - 1937 - Hjørring - 149 s.
 

 

Kilde 227    Barfoed, Aage: Herremanden fra Kås : historisk rom fra grevefejdens tid - 1979 -
 

 

Kilde 1320    Hesingør Dagblad / Mideord [om Hanne Due] - 21. november 2002 -
 

 

Kilde 1401    Finstad, Håkon: Historieglimt 1994, Årsskrift for Kragerø og Skåtøy Historielag / Jens Laursøns slektsbakgrunn - s. 78-87
 

 

Kilde 1319    Historisk Månedsskrift for folkelig og kirkelig oplysning / Om skipper Klements fangenskab og landsdommer Jens Hvas's deltagelse i Klementsfejden - Januar-Juni 1885 - Den Milo'ske Boghandel; Odense - s. 87-111
 

 

Kilde 172    Historisk Tidsskrift / Et bidrag til Vendsyssels Historiske Statistik - 2, III, s. 535ff.
 
Sat med gotisk skrift. Skipper Clements oprøreret nævnet meget kort.

 

Kilde 1296    Verwohlt, Ernst: Historisk årbog for Roskilde amt / Våben og bispestav, Hvide-ættens heraldik og slægtens betydning for det middelalderlige Roskilde - 1984-85 - Historisk Samfund for Roskilde Amt; s. 59-87, ill.
 

 

Kilde 214    Sortfeldt, S.C.: Historisk Aarbog for Thisted Amt / Om heksetroen og om heksene i Thy og V. Hanherred (fortsat fra 1917) - 1919 - s. 13-30
 

 

Kilde 76    Historiske huse i Dragør - 1979 - Nationalmuseet; Kbh. - 440 s., 4 kort
 

 

Kilde 138    Møller, John M.: Historiske oplysninger om Verninge sogn - 1916 - Den Milo'ske Boghandel; Odense - 176 s. : ill.
 

 

Kilde 136    Møller Gregersen, Jens: Historiske strejftog fra egne i Øster Hanherred - 1976 - Brovst Kommune; ill.
 
KB-KATALOGSIGNATUR: 4k-79/10. Har ikke set denne i virkeligheden

 

Kilde 166    Klitgaard, Carl: Historiske Årbøger for Thisted Amt / Slægten Brix fra Han Herred - 1965-66 - Historisk Samfund for Thisted Amt; København V - Bind XVII, s. 131-132
 
Omhandler Griis-slægten fra Slettegård i Hjortedal Sogn.

 

Kilde 1274    Heilskov, Chr.: Historiske Aarbøger for Thisted Amt / Personalhistoriske indskrifter fra Vester-Hanherred, samlede og forsynede med oplysninger - 1923 - Historisk Samfund for Thy og Hanherred; København - s. 454-500
 

 

Kilde 129    Klitgaard, Carl: Historiske Aarbøger for Thisted Amt / Hjortdal kirke 1580-1638 - 1956-58 - s. 34-48
 

 

Kilde 128    Rolighed, Jens: Historiske Aarbøger for Thisted Amt / Gamle bondeskikke fra Klim sogn - 1956-58 - s. 185-200
 
Omhandler skikke fra sidste halvdel af 1800-tallet.

 

Kilde 119    Klitgaard, Carl: Historiske Aarbøger for Thisted Amt / Slettegaard i Vester Hanherred - 1954 - Thisted Amts Tidendes Bogtrykkeri; s. 132-176
 
Omhandler Griis-slægten fra Slettegård i Hjortedal Sogn. Mange personer og slægtsrelationer gennemgås.

 

Kilde 1275    Petresch Christensen, Chr.: Historiske Aarbøger for Thisted Amt / Visitatsindberetninger for Vester Hanherred og Thy 1739-63 - 1921 - Historisk Samfund for Thy og Hanherred; København - s. 205-230
 

 

Kilde 1273    Petresch Christensen, Chr.: Historiske Aarbøger for Thisted Amt / Visitatsindberetninger for Vester Hanherred og Thy 1739-63 - 1922 - Historisk Samfund for Thy og Hanherred; København - s. 307-315
 

 

Kilde 130    Lindstrøm, Thomas: Historiske Aarbøger for Thisted Amt / Fra Kettrup Sogn 1890 - 1956-58 - s. 49-??
 

 

Kilde 1276    Petresch Christensen, Chr.: Historiske Aarbøger for Thisted Amt / Visitatsindberetninger for Vester Hanherred og Thy 1739-63 - 1920 - Historisk Samfund for Thy og Hanherred; København - s. 114-144
 

 

Kilde 176    Boberg, Inger M.: Historiske Aarbøger for Thisted Amt / Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundvigs Samlinger - 1935-37 - Historisk Samfund for Thisted Amt; København - s. 156ff.
 

 

Kilde 127    Sørensen, Anders: Historiske Aarbøger for Thisted Amt / Lidt om Hoveriet paa thylandske Herregaarde - 1941-43 - s. 40-62
 

 

Kilde 133    Klitgaard, Carl: Historiske Aarbøger for Thisted Amt / Fra Han Herrederne - 1956-58 - s. 9-22
 

 

Kilde 175    Sodborg, N.: Historiske Aarbøger for Thisted Amt / Fra de gamle Kirkebøger for Vester Han Herrred - 1935-37 - Historisk Samfund for Thisted Amt; København - s. 363-371 + 263-271
 

 

Kilde 87    Klitgaard, Carl: Historiske Aarbøger for Thisted Amt / Nogle Selvejer- og Skudehandlerslægter fra Han Herrederne - 1943 - s. 327-375
 
Omhandler efterkommerne efter Niels Kiib som levede i første halvdel af 1600-tallet. Teksten indeholder følgende fejl: Maren Svendsdatter (Kiib) hedder ikke Kiib men nok naermere Bonderup foedt omkring 1680 i Bonderup, Haverslev sogn og faar 7 boern med Peder Laursen Roed. Hun er datter af Svend Nielsen (Kiib) som ikke hedder Kiib men som fejlagtig af slaegtsforsker Carl Bang Klitgaard i begyndelsen af dette aarhundrede er blevet kaldet dette (fejlen er kopieret adskillige gange) imidlertid er det hans bror Anders Nielsen (min Ane) der faar/tager navnet fra sin foerste kone ud af tre Maren Pedersdatter Kiib og giver dette videre til sine boern. C.B. Klitgaard har i Aarbogen for Thy og HanHerred i 1943 udgivet "Nogle Skudehandlerslaegter fra HanHerrederne" offentliggjort disse fejl. Han vidste af fadren skulle hedde Niels ?? derfor troede han at han skulle hedde Kiib. Men Anders Nielsen og Svend Nielsen sammen med soeskene: Johanne, Laurs (rejser til Norge) og Christen er alle boern af: Niels Laursen foedt ca. 1610 i Klim sogn soen af Laurs Christensen Smed og Anne Christensdatter, han bliver viet til Kirsten Svendsdatter.

 

Kilde 174    Hellesen, Henning: Historiske Aarbøger for Thisted Amt / To breve fra fru Ingermann angaaende altertavlen i Hjortedal kirke - 1953-55 - Historisk Samfund for Thisted Amt; København - s. 237-240
 

 

Kilde 218    Sortfeldt, S. C.: Historiske Aarbøger fra Thisted Amt / Gamle Stednavne i Thisted Amt og Øster Hanherred - 1923 - s. 493-500
 
1. Del

 

Kilde 220    Sortfeldt, S. C.: Historiske Aarbøger fra Thisted Amt / Gamle Stednavne i Thisted Amt og Øster Hanherred - 1921 - s. 270-286, 391-409
 
2. Del

 

Kilde 275    Holt, Paul og Mikael: Historiske årstal - 2000 - Haases Forlag; 182 s.
 

 

Kilde 1131    Historiske årstal og den danske kongerække - 2001 - 3 s.
 

 

Kilde 1026    Vestergaard, Egon: Hjortdal Kirke - Hjortdal Menighedsråd; Hjortdal - 16 s.
 

 

Kilde 177    Holland Danmark -
 
Kopi findes på Frederiksberg Bibliotek. Der findes bla. et afsnit vedrørende Amager af Louis Bobé.

 

Kilde 79    Dirchsen, Jan: Hollænderbyen og dens mennesker - 1982 - Nationalmuseet; Kbh. - 174 s., ill.
 

 

Kilde 181    Rasmussen, Anna Willian: Hollænderbyen og Store Magleby Kirke - 1968 - Kristieligt Dagblads Forlag; København - 209 s., ill.
 

 

Kilde 180    Riber, Herman Regner: Hollænderbyens bomærker: St. Maglebys gårde, deres indretning og ejerforhold - 1975 - Kastrup Central Forlag; 207 s.
 

 

Kilde 1136    Huse og gårde i Vadum sogn - 2001 - 11 s.
 

 

Kilde 225    Lindemann, Kelvin: Huset med det grønne træ - 1984 -
 
Slægtsroman vedr. en hansdelsfamilie i Kbh. og de danske tropekolonier i 1700-tallets slutning.

 

Kilde 64    Klitgaard, Carl: Hvetbo Herred - 1906-1907 - Stiftsbogtrykkeriet; Aalborg - 2 bind
 
Glimrende og fyldstgørende beskrivelse af Hvetbo Herred. Første bind indeholder en generel beskrivelse, mens anden del indeholder en sognebeskrivelse.

 

Kilde 139    Hvordan benytter man kilderne på Rigsarkivet til belysning af ejendomshistorie på landet - Ingen udgivelsesår - 22 s., ill.
 

 

Kilde 1310    Vestergaard, Egon: I slægters spor - mellem hav og fjord : historien om 10 sogne - 1983 - Fjerritslev Avis; 117 s., ill.
 
Kollerup sogn, Hjortdal sogn, Kettrup sogn, Gøttrup sogn, Klim sogn, Thorup sogn, Vust sogn, Haverslev sogn, Skræm sogn, Bejstrup sogn

 

Kilde 213    Illustreret Tidende -
 
1905/06 Svinkløv Jammerbugten (554), Blokhus (677), 1910/11 Gramrode (573), 1903/04 Tranderup K. (573), Diverse Langeland (2431), Gunderup Kirke (3130), Løkken (3150), Limfjordsbroen (3222), 1918/127 Kort over Amager, 1881/82 Sulsted K. (161), 1896/97 Valdemar Slot (200), 1904/05 Lerup kirke (98), 1906/07 Dragør (551), 1889/90 Fosdalen (589), 1880/81 Skt. Jørgensbjerg (105), 1863/64 Gunderup K. (421), Langeland (7999), Skt. Croix (9974), Ærø (8298).

 

Kilde 252    Søndergaard, Jens: Jens Søndergaard og landet mod nordvest - 1995 - Sparekassen Thy; Thisted - 111 s., ill.
 

 

Kilde 1270    Riis Larsen, H.: Jubilæumsskrift for Brovst Sogns Sparekasse - 1944 -
 
Udgivet i anledning af 75 års jubilæum 28. april 1944.

 

Kilde 1290    Jydske Samlinger - s. 258
 
Reference til denne kilde findes i Kjærulfske Studier

 

Kilde 1127    Jydske slægten Pind - 2001 - 37 s.
 

 

Kilde 97    Tvede-Jensen, Lars: Jylland i oprør: Skipper Clement-fejden 1534 - 1985 - Historisk Revy; Århus - 119 s., ill.
 

 

Kilde 233    Jyske Lov på moderne dansk - 1991 - Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland; Viborg - 52 s., ill.
 

 

Kilde 1266    Jyske samlinger / Spredte Emner fra vendsysselske Tingbøger - 1941 -
 

 

Kilde 60    Holm, Kristian: Kettrup Sogn - Ingen udgivelsesår -
 
Gennemgang af ejendommene/gårde i Kettrup by. Kopi findes på Brovst Bibliotek, lokalsamlingen.

 

Kilde 311    Kilder til Dansk Anearkiv - 2000 - 74 s.
 

 

Kilde 141    Christensen-Dalsgaard, Ellen: Kilder til landejendommes historie i Landsarkiverne; en vejledning - 1982 - 42 s., ill.
 
Arkivserien nr. 18

 

Kilde 1265    Kirkehistorisk samlinger / Bidrag til vendsyssels præstehistorie - 1940 -
 

 

Kilde 1033    Ørberg, Paul G.: Kjær herreds tingbøger og tingsted - 1979 - Aksel Schølins Bogtrykkelri; Aalborg - s. 35-37
 
Særtryk af Fra Himmerland og Kjær Herred

 

Kilde 98    Klitgaard, Carl: Kjærulfske Studier: Bidrag til en vendsysselsk Bondeæts Genealogi og Historie - 1914-1918 - Aalborg - 502 s., ill.
 
Særdeles omfattende værk af den kendte slægtsforsker Klitgaard. Værket omhandler bl.a. skipper Klement.

 

Kilde 300    Grishauge, Andreas og Peter: Klim-bogen - 1980 - Eget forlag;
 

 

Kilde 1269    Heft, Tage: Klitfolk - Alfred G. Hassings forlag; 337 s.
 
Om befolkningen fra Skagen til Fanø. Billeder af folk og fæ.

 

Kilde 1027    Vestergaard, Egon: Kollerup Kirke - Kollerup Menighedsråd; Hjortdal - 16 s.
 

 

Kilde 203    Kongelig hoffotograf Peter Elfelts fotografisamling -
 

 

Kilde 207    Kongevalget i Sct. Sørens Kirke Ry 4. Juli 1534 - 48 s.
 
Lidt om historien, Sct. Sørens kirke mv.

 

Kilde 1038    Østergaard, Jacob: Kopi og afskrift af skifte efter Johanne Iversdatter af Spettrup - 18 s.
 

 

Kilde 1003    Kortbog 1:200.000 - 1980 - Geodætisk Institut; København - 111 s.
 

 

Kilde 1123    Klug, U. A.: Kumler / Register til Kirkebøger på Rigsarkivet - 1999 - 3 s.
 

 

Kilde 272    Olden-Jørgensen, Sebastian: Kun navnet er tilbage : en biografi om Peter Griffenfeld - 2000 - Gads Forlag; 352 s.
 

 

Kilde 236    Landbruget i dansk malerkunst ca. 1840-1915 - 1984 - Landbohistorisk Selskab; Odense - 143 s., ill.
 

 

Kilde 62    Poulsen, Børge: Landet mellem hav og fjord : Hanherrederne - 1982 - Eget forlag; Kolding - 111 s., ill.
 

 

Kilde 61    Landet mod nordvest: Thy og Vester Han Herred : Bidrag til Belysning af Egnens Forhold i Fortid og Nutid - 1946-1947 - Bauta; 2 bind, ill.
 

 

Kilde 234    Landsarkivet for Sjælland m.v. : Oversigt over Landsarkivets samling af kort og tegninger indtil ca. 1900 - 1973 - Landsarkivet for Sjælland; 207 s.
 

 

Kilde 1019    Landsarkivets sognekort Nørrejylland - 1997 - Landsarkivet for Sjælland; 4 s.
 

 

Kilde 269    Johansson, Ketty: Lerup-Tranum, Øster Svenstrup -
 
Haves på Frederiksberg Bibliotek

 

Kilde 1018    Lidt om Skifteprotokoller - 1995 - Landsarkivet for Sjælland; 8 s.
 

 

Kilde 1004    Musaeus, Ingvar: Litteraturfortegnelse 1980-85, litteratur for slægtshistorisk interesserede - 1996 - 119 s.
 

 

Kilde 1166    Lokale Småtryk - Det kongelige Bibliotek, Dansk Afdeling;
 

 

Kilde 1300    Lokalhistorie i Aabybro - Omk. 2000 -
 
Omhandler Lokalhistoris forening

 

Kilde 157    Lokalhistorisk forening Øster Han Herred - 4 s.
 
Folder om foreningen med adresser mv.

 

Kilde 280    Lolk, A.: Lolks arkiver på Landsarkivet for Fyn - Privat udgivelse;
 

 

Kilde 1116    Waitz, G.: Lübeck unter Jürgen Wullenwever - 1855 - Berlin -
 
Om skipper Clement 376f.

 

Kilde 245    Hansen, Martin A.: Lykkelige Kristoffer - 1990 - Gyldendal; København - 247 s.
 
Historisk roman som foregår under grevens fejde. Originaludgave fra 1945.

 

Kilde 1017    Margrethe Pedersdatters oldemor - Sådan kan man bruge skifter, når der ikke er nogen kirkebøger - Landsarkivet for Sjælland; 12 s.
 

 

Kilde 276    Mark og menneske : studier i Danmarks historie 1500-1800 - 2000 - Skippershoved; 312 s.
 
21 historiske artikler om tiden 1500-1800

 

Kilde 147    Matr. Nr. 4a Vedsted Sogn Vestergård - Ikke dateret - Håndskrift; 11 s.
 
Findes i Fjerritslev Lokalhistorisje Arkiv (811-01) reg.nr. 551

 

Kilde 160    Christensen, Peter Rønn: Matrikel 1662, Broust Sogn - 6 s.
 
Håndskreven afskrift

 

Kilde 1011    V.A. Secher: Meddelelser om Slægten Secher (Siker) - 1939 - Høst; København -
 

 

Kilde 231    Mogensen, Margit og Nørr, Erik: Menighedsrådene og deres arkiver - 1991 - Rigsarkivet; København - 41 s., ill.
 
Arkivernes informationsserie, litteraturliste: side 33.

 

Kilde 1037    Mikrokort katalog pr. 1. oktober 1980 - 1980 - Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie; Esbjerg - 20 s.
 

 

Kilde 210    Andersen, Axel: Min Slægt - 1949 - Glamsbjerg - 54 s., ill.
 

 

Kilde 67    Jerver, Mogens: Mordet i Sønder Økse - 1980 - Borgen; 91 s., ill.
 
Spændende fortælling om det tragiske mord i Sønderøxe i 1821.

 

Kilde 155    Nielsen, Flemming Chr.: Morgenavisen Jyllandsposten / Tidsrejse med ringbind - 1997 - 1 s.
 
Udgaven fra 20. Juli 1997

 

Kilde 287    Westh, Asger: Morgenavisen Jyllandsposten / Lufthavnens vartegn støves af - 27. oktober 1998 - s. 2
 

 

Kilde 281    Bryld, Tina: Morgenavisen Jyllandsposten / Hele familien på skattejagt - 11. oktober 1998 - s.2
 
Om Valdemar Slot

 

Kilde 1160    Morgenavisen Jyllandsposten / Matthiessens Hillerød - 2002 -
 

 

Kilde 1317    Nørgaard Pedersen, Elsebeth: Møllerne på Øland : fortid og nutid - 1985 - Fjerritslev Avis; 97 s., ill.
 

 

Kilde 1292    Brenner, S. Otto: Nachkommen Gorms des Alten : (König von Dänemark -936-) : I.-XVI. Generation ; mit Wappen von Jan Raneke - 1964 - Dansk Historisk Haandbogsforlag; Lyngby - XV + 477 s., ill.
 

 

Kilde 1079    Mentz, A.: Naturens Verden / Store Vildmose og dens Opdyrkning - 1929 -
 

 

Kilde 200    Noget om Hollænderbyen : udgivet i 450 året for hollændernes ankomst til Amager i 1521 - 1971 - Store Magleby kommune; 101 s., ill.
 

 

Kilde 211    Mygind, Cai: Nogle slægter fra Hanherred og Hillerslev herred - 1972 - Brøndshøj - 71 s., 7 tavler, ill.
 
Slægter fra gården Oddersbøl i Hjartemål Klit: Djernes, Preetzmann og Caspersen. Litteraturhenvisninger

 

Kilde 1158    Nordjyske Stiftstidende / Masser af ros til folkene bag årets Han Herred-bog - 2000 -
 

 

Kilde 1283    Birket Smith, S.: Om Kjøbenhavns Universitetsbibliothek før 1728 - 1982 (genoptryk) - C. A. Reitzels Boghandel; København - 181 s.
 
Bogen er omtalt i reference 1097. Indeholder reference til håndskrift med information om Skipper Clement: s. 129 (under sigma) samt s. 141 nr. 9 jf. reference 1097.

 

Kilde 108    Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700 - 1945-1946 - Express-Trykkeriet; Hjørring - 415 s.
 

 

Kilde 1298    Søndergaard, Georg: Oversigt over efternavne i Danmark - tabel over forekomst og regional fordeling af de 10.000 almindeligste efternavne i Danmark - 1987 - Nordisk Institut, Odense Universitet; Odense - 146 sider
 

 

Kilde 121    Rønn Christensen, P.: Oxholm skifteprotokoller 1739-1834 - Ingen udgivelsesår -
 
Håndskrevet noter. Findes på Brovst lokalhistoriske arkiv. Primært skifter fra Øland og Sønderøkse.

 

Kilde 58    Møller Gregersen, Jens: Oxholm, tidligere Ø Kloster - 1974 - Brovst - 159 s., ill.
 

 

Kilde 1089    Henriksen, H.: Peder Christiansen Pedersen Brander og Kristine Larsen - 2001 - 1 s.
 

 

Kilde 1327    Færch, Ole: Personalhistorisk Tidsskrift / Fru Inger i Suldrup - 2003 - s. 121-159
 

 

Kilde 1078    Hjort-Nielsen, H.: Personalhistorisk Tidsskrift / Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1708 - 1929 m.fl. - s. 140-174
 

 

Kilde 531    Wiberg, S. V.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie eller alphabetisk ordnet Fortegnelse over alle Sognekald, Sognecapellanier, Hospitalspræsteembeder o.s.v. i Danmark med Anførelse af Præsterne i dem siden.. - 1959-1960 - Rosenkilde og Bagger; København - 4 bind
 
titlen fortsætter .. og Efterretninger om deres Personalia o.s.v. Originaludgave fra 1870-71

 

Kilde 250    Gregersen, Hans: Peter von Scholten : en biografi - 1995 - Tommeliden; Ørbæk - 178 s., ill.
 

 

Kilde 1088    Frank, Camilla: Politiken / En ordentlig ost - 7. juli 2001 - 4. sektion, s. 5
 
Om gårdmejeriet i Hinge

 

Kilde 1014    Privilegiebrevene 1521 1547 - Amagermuseet; 4 s.
 
Lille folder med Hollændernes privillegiebrev på Amager.

 

Kilde 179    Haller Nielsen, Alice: Register til Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred 1906-1982 - Historisk Samfund for Thisted Amt;
 

 

Kilde 1095    Riget, magten og æren -
 

 

Kilde 1025    Rigsarkivet informerer, diverse foldere -
 

 

Kilde 1084    Hvass, F.: Samling af Meddelelser om Personer og Familier af navnet Hvas - 1890 - Kjøbenhavn -
 
Nævner flere med navnet Griis

 

Kilde 1277    Samlinger til jydsk Historie og Topografi - s. 269-90 m.fl.
 
Vedrørende Brix, Griis m.fl.

 

Kilde 173    Barfoed, Andreas: Samlinger til jydsk Historie og Topografi / Bidrag til Øklosters og Oxholms Historie - s. 26ff.
 

 

Kilde 1318    Samlinger til jydsk historie og topografi / Beskrivelse af det paa Raadstuen i Randers opbevarede sværd, der efter traditionen skal have tilhørt Skipper Clement - 1874-75 - Det jydske historisk-topografiske selskab; Aalborg - s. 340-344
 

 

Kilde 206    Berendt, Mogens: Samvirke / 300.000 gange Jensen - november 1996 - s. 52-57
 

 

Kilde 239    Set fra luften : Sylvest Jensen og den danske bondegård - 1993 - Landbohistorisk Selskab; Kerteminde - 124 s., ill.
 

 

Kilde 1128    Sjællandske slægten Pind - 2001 - 11 s.
 

 

Kilde 1144    Eriksen, Anne-Mette: Skalk / Eske Broks dagbøger - s. 18-27
 

 

Kilde 1143    Ørberg, P. G.: Skalk / At skrive i mandtal - s. 18-26
 

 

Kilde 1142    Mortensen, Ole: Skalk / Rudkøbings Rasmussen - s. 18-24
 

 

Kilde 101    Sørensen, Eskel: Skik og sæd hos bønderne sidst i det 18. og først i det 19. århundrede: de kendte manuskribter af Eskel Sørensen (1771-1835) - 1989 - Odense - 292 s., ill.
 
Manuskribter om sæder og skikke af den vestfynske bonde Eskel Sørensen skrevet i årene omkring 1815-1825.

 

Kilde 96    Gregersen, Hans: Skipper Klement - 1981 - Frederikshavn - 87 s., ill.
 
God bog om Clement, bla. en del fotos af genstande, kort etc. herunder foto af protokol fra Guds legmes laug.

 

Kilde 1264    Rørsig, P.M. (v. Klitgaard, C., Værnfelt, Kr., Chr: Skoler og degne i Vendsyssel II - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Tidligere bragt i årbøgerne fra 1953-57

 

Kilde 1263    Rørsig, P.M.: Skoler, degne og skoleholdere i Vendsyssel - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Tidligere bragt i årbøgerne fra 1933-1944

 

Kilde 110    Rørsig. P.M.: Skoler, degne og skoleholdere i Vendsyssel, I-II - 1933f - 2 bind
 

 

Kilde 1030    Skrøbelev kirke - 1997 - 8 s.
 

 

Kilde 1031    Skrøbelev kirke - 1957 - 8 s.
 

 

Kilde 59    Skjødsholm, A.: Skudehandelen mellem Vendsyssel, Han herred, Thy og det norske Sørland - 1971 - Spare- og Laanekassen for Løkken og Omegn; 87 s., ill.
 

 

Kilde 189    Slægen Due fra Hostrup: nærmeste forslægt og samtlige efterkommere 1986 - 1986 - Privat udgivelse; 8 s.
 

 

Kilde 114    Christensen, Peter Rønn: Slægsbog: Anetavle med noter samt oversigt over efterkommere for Christen Jensen (Øland) (1827-1903) og Ane Cathrine Mikkelsdatter (1828-1901) Tranum Klit - 1988 - 54 s., 1 tavle
 

 

Kilde 140    Kjølby, Anton: Slægten Berg - 1921 - Morsø Folkeblads Bogtrykkeri; Nykøbing Mors - 149 s., ill.
 

 

Kilde 268    Slægten fra Bejstrup - 1986 - Slægtsarkivet; Viborg -
 
Statsbiblioteket: 3-86-1637

 

Kilde 1282    Slægten fra Kappelgård i Hillerslev sogn - Juli 1981 - Slægtsarkivet; Viborg - 348 s.
 
Undertitel: Thybo-familierne Kappelgaard, Svanborg, Smed, Sunesen og Kappel; Peder Pedersen, 1752-1823, og hustru Dorthe Cathrine Christensdatter Svanborg (Svandborg), 1764-1832, gårdfolk i Kappelgård - deres forslægt og efterkommere

 

Kilde 1072    Helbrønd, Georg: Slægten fra Klim Odde, Bonde af Thy, Thomas Christian Jacobsen, 1796-1860, ejer af Kærlykke i Odde i Klim sogn, og hustru Anna Jensdatter, 1805-1872, - deres efterkommere og forfædre med afstamning fra den i 1430 adlede slægte Bonde af Thy - 1986 - 332 s., ill.
 

 

Kilde 83    Slægten fra V. Svenstrup i Hjortdal sogn, Bonde af Thy - 1986 - Slægtsarkivet; Viborg -
 
Omhandler Niels Mortensen Bjerregaard, 1759-1836, gmd. i Hingelbjerg i Kollerup Sogn og og hustru Maren Nielsdatter, 1753-1831.

 

Kilde 1010    Kjeld Ammentorp: Slægten Kjellerup - 1963 - Holte -
 

 

Kilde 256    Slægten Lentz : Henrich Daniel Ferdinand Lentz, 1827-1904, husmand på Nørre Halne hede i Biersted sogn, og hustru Marie Elisabeth Henriette Gertrude Wacker, 1839-1906, og deres slægt - 1979 - Viborg Slægshistorie; Viborg - 188 s., 13 tavler
 

 

Kilde 115    Slægten Rasmussen fra V. Svenstrup: Efterkommere efter samt anetavle for Rasmus Rasmussen (1793-1876), husmand og fisker i V. Svenstrup, Hjortdal sogn, og hustru Maren Kirstine Christensdatter (1799-1867) - 1983 - Slægtsarkivet; Viborg -
 
Indeholder bl.a. en Laurits Roed født omk. 1610

 

Kilde 286    Helbrønd, Georg: Slægten Skovsted fra Klim - Slægtsarkivet; Viborg - ca. 241 s.
 
Skulle indeholde info om Svend Jensen (1140)

 

Kilde 266    Slægten Staun fra Vokslev sogn - 1989 - Skals;
 
Statsbiblioteket: 3-90-5222

 

Kilde 267    Slægten Thomsen fra Hjortdal sogn - 1983 - Slægtsarkivet; Viborg -
 
Statsbiblioteket: 3-84-1132

 

Kilde 84    Klitgaard, Carl: Slægtens Saga: en Stambog for Efterkommere af Ægteparret Mogens Brix og Karen Pedersdatter Lassen af Nørbjerggaard i Gjøttrup Sogn, V.-Hanherred - 1898 - Aalborg - 120 s.
 

 

Kilde 1285    Slægterne Harboe og Rasmsen, Fem grene á jour, År 2001 - 2001 - Privattryk;
 

 

Kilde 113    Kiellerup, Ellen: Slægterne Lindo-Kiellerup gennem 350 år 1636-1986 - 1986 - 188 s., ill.
 

 

Kilde 146    Winther Jensen, Birgit: Slægtsbog for efterkommere af Ane Carlsen og Winther Marinus Jensen - 1994 -
 
Andet udkast

 

Kilde 156    Slægtsbog for efterkommere efter Hans Hansen - 1980 - Dansk Slægtsforskning;
 

 

Kilde 90    Slægtsbog for efterkommere efter Jacob Nørgaard Christensen Kronborg, proprietær i Aggersborggård, Aggersborg Sogn, født 1815 - 1981 - Dansk Slægtsforskning; Fredericia -
 
Omhandler bl.a. Kiib- og Roed-slægten.

 

Kilde 91    Slægtsbog for efterkommere efter Mogens Brix Christensen Kronborg, gårdejer i Slettegård, Hjortdal Sogn født 1776 - 1982 - Dansk Slægtsforskning; Fredericia -
 
Omhandler bl.a. Brix- og Roed-slægten.

 

Kilde 132    Slægtsbog for efterkommere efter Peder Thomsen gårdejer i Brovst, senere i Tranum født 1776 - 1983 - Anearkivet; Fredericia - 102 s.
 
Bogen findes på Det kgl. Bibliotek

 

Kilde 290    Jensen, Birgit Winther: Slægtsbog for efterkommere efter Winther Marinus Jensen og Ane Karlsen - 1990 - Stavn - ca. 50 s.
 

 

Kilde 185    Slægtsbog for familien Bønlykke (Bønnelykke) - 1978 - Slægtsarkivet; Viborg - 186 s., 13 tavler
 
Anetavle for samt efterkommere efter gårdejer i Hals, senere husmand i Gandrup, vester Hassing sogn, Niels Christian Christensen, f. 1805 i Brovst sogn, død 1885 i Gandrup og hustru Mariane Olesdatter, f. 1813 i Gøttrup sogn, død 1882 i Gandrup

 

Kilde 1125    Flintenborg, P.: Slægtsbog for sognedegn Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdatter samt deres forslægt og efterslægt - 1938 - Bogtrykkeriet Ekspedit; København -
 

 

Kilde 247    Olesen, P.: Slægtsbog over slægten Olesen fra Grønbæk og Hinge sogne 1785-1968 - Grødstrup; Herning - 53 s., ill.
 

 

Kilde 1294    Slægtsbog Rasmussen fra Vester Svenstrup - Slægtsarkivet;
 

 

Kilde 1177    Borg, Svend: Slægtsbog, min mors slægt -
 

 

Kilde 89    Toldbod, Jørgen E.: Slægtsbog: Bejstrup-linien - Privat udgivelse;
 
Omhandler bl.a. Roed-slægten.

 

Kilde 1021    Slægtsbøger Mors - 1997 - 3 s.
 
Oversigt over slægtsbøger

 

Kilde 1022    Slægtsbøger Thy - 1997 - 6 s.
 
Oversigt over slægtsbøger

 

Kilde 1121    Slægts-nyt - familiemeddelelser for Storgaard-slægten - 2000 - 4 s.
 

 

Kilde 1124    Slægtstavle snedkeren - 2001 - 12 s.
 

 

Kilde 123    Socialdemokraten / Da Gaaseflokke paa 600 blev drevet fra Han-Herred over Himmerland til Randers: Træk fra Gl. Brovst Byes Historie -
 
Bl.a. gårdbeskrivelser fra Brovst by, herunder Brovst Østergaard.

 

Kilde 144    Christiansen, Svend-Erik og Julin, Arne: Sogn Herred Amt - 1998 - DIS-Danmark; 67 s., ill.
 
Særnummer 1998

 

Kilde 255    Sokkelund herreds tingbøger - 1957-1980 - Landbohistorisk Selskab; København - 7 bind
 
Register

 

Kilde 104    Petersen, Bertel: Som jeg husker det: erindringer fra en amagergård - 1990 - Dragør Lokalhistoriske Arkiv; Dragør - 173 s., ill.
 

 

Kilde 184    Klitgaard, Carl og Klitgaard, Eskild: Stambog for efterkommere af købmand og skudehandler i Blokhus Jens Carl Bang Klitgaard og hustru Christiania f. Brix -
 
Bogen findes på Frederiksberg Bibliotek

 

Kilde 241    Wulff, D. H.: Statistiske bidrag til Vendelbo stifts historie i det 16de og 17de Aarhundrede - 1872-1874 - Schultz; 236 s.
 

 

Kilde 224    Jensen Kjærgaard, Peder: Strenge tider - 1977 -
 
Roman om reaktionen på Wallensteins tyske lejetropper, der under Trediveårskrigen hærger et lille vendsysselske landsbysamfund omk. 1627.

 

Kilde 1002    Munk-Madsen: Studenterne 1920 - 1945 - København - 318 s.
 

 

Kilde 229    Jensen, Thit: Stygge Krumpen - 1995 - Sesam; København - 2 bind
 
Hostorisk roman. Idé- og magtkampe i den nordjyske adel og gejstelighed ved reformationstidens begyndelse. Originaludgave 1936

 

Kilde 1112    Sørensen, Pagh: Svendborg -
 

 

Kilde 158    Søgemidler; Slægtsforskning, Seddelregistraturer, Andre arkiver & danica - Rigsarkivet; 3 s.
 
Vejledning fra Rigsarkivet

 

Kilde 73    Holm-Petersen, F.: Sømænd og skibe fra Dragør - 1978 - Kbh. - 230 s., ill.
 

 

Kilde 1096    Johansen, Marianne og Halding, Helle: Thi de var af stor slægt - 2002 - Skippershoved; 208 s., ill.
 

 

Kilde 292    Thisted Amts Tidende : Enmeindex Han Herred 1882-1934 - 1999 - ca. 20 s.
 
Artikel fra internettet

 

Kilde 259    Møller Frederiksen, G.: Thisted tingbog 163B - 1985 - Knakken; Thisted - 70 s.
 

 

Kilde 1008    Hansen, Helge J.: Tiden før - træk af Tranderup sogns historie -
 

 

Kilde 1034    Tidsskriftslitteratur vedrørende Vendsyssel - 1923 - Historisk Samfund for Hjørring Amt; Hjørring - 47 s.
 

 

Kilde 1402    Tilforn, årsskrift 1999 - 1999 - Lokalhistoris Arkiv for Glamsbjerg Kommune; 36 s.
 

 

Kilde 1403    Tilforn, årsskrift 2000 - 2000 - Lokalhistoris Arkiv for Glamsbjerg Kommune; 48 s.
 

 

Kilde 1404    Tilforn, årsskrift 2001 - 2001 - Lokalhistoris Arkiv for Glamsbjerg Kommune; 60 s.
 

 

Kilde 1405    Tilforn, årsskrift 2002 - 2002 - Lokalhistoris Arkiv for Glamsbjerg Kommune; 52 s.
 

 

Kilde 1406    Tilforn, årsskrift 2003 - 2003 - Lokalhistoris Arkiv for Glamsbjerg Kommune; 56 s.
 

 

Kilde 251    Friis, Palle: Ting på Vendsyssels Historiske Museum i Hjørring : en vandring gennem samlingerne - 1964 - Vendsysselsk Museum i Hjørring; Hjørring - 64 s., ill.
 

 

Kilde 66    Jensen, Sofus: Træk af og kommentarer til Vadum kommunes historie - 1970 -
 
Hovedsageligt nyere historie om Vadum, men også enkelte ændre aktstykker.

 

Kilde 1109    Nielsen, C. G.: Taasinge - før og nu -
 

 

Kilde 1278    Høgstrøm, C. G.: Taasinge paa Niels Juels Tid - 1916 - Svendborg Amts Historiske Samfund; 149 sider, illustreret
 

 

Kilde 1032    Klitgaard, Carl: Uddrag af gaardejer i Nørholm Erhard Harald Buchholtz optagnelser 1879-1888 vedrørende Vendsyssel - 1951 - 64 s.
 
Artikelen har været bragt i Vendsysselske Aarbøger 1951. Bonden hed vist nok Erhard Holger Buchholtz og ikke Erhard Harald Buchholtz.

 

Kilde 244    Lindgreen, Jørgen: Udfordringen - 1997 - Klim; Århus - 255 s.
 
Historisk roman som foregår under grevens fejde. Fortsættelse af Fejdens fredløse.

 

Kilde 201    Udskrift af bøger på Statsbiblioteket vedr. slægtsforskning - Eget materiale;
 
Søgning på slægt*

 

Kilde 360    Udviklingen i Klim by og sogn - 1999 - 8 s.
 
Artikel fra internettet

 

Kilde 285    Knudsen, Søren: Vejle Amts Aarbog? / To gamle møller i Bjerge herred - 1926? - s. 188-223
 

 

Kilde 106    Espegaard, Arne: Vendsysselsk ordbog: ordbog over målet i de vendsysselske herreder samt Øster Hanherred - 1972-1986 - Hjørring - 5 bind
 

 

Kilde 125    Værnfelt, Kr.: Vendsysselske årbøger / Store Vildmose - 1944 - s. 171-226
 

 

Kilde 1243    Sørensen, A.: Vendsysselske Aarbøger / Et mislykket forsøg på et hør- og hampeavlsanlæg på Bratskov gods - 1945 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1242    Larsen L.: Vendsysselske Aarbøger / Fra Brovst sogn - 1922 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1241    Kristensen, E.: Vendsysselske Aarbøger / Brohoveder og havnen ved Brovst strand - 1959 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1240    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Byggeri på Bratskov ca. 1731 - 1956 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1239    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Kirketyveri i Brovst - 1920 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1244    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Uddrag fra Jetsmark kirkeregnskabsbog 1642-81 - 1935 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1236    Sørensen, A.: Vendsysselske Aarbøger / En skelforretning - 1939 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Fra Bejstrup sogn

 

Kilde 1247    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Kettrupgaard - 1951 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1234    Klitgaard, C.: Vendsysselske Aarbøger / Bjelkens Høj og jomfru Anne Kathrine Bielche - 1958 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1233    Thura, Albert (v. Klitgaard, Carl): Vendsysselske Aarbøger / Kirkerne i Vendsyssel o. 1735 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Ø Han herred 1918, Kjær herred 1919, Horns herred 1920, Vennebjerg herred 1921, Hvetbo herred 1922, Børglum herred 1923, Jerslev herred 1924

 

Kilde 1232    Sortfeldt, S.C.: Vendsysselske Aarbøger / Gamle stednavne i Vendsyssel - 1919, 1920, 1921 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1231    Nielsen, K.: Vendsysselske Aarbøger / Vejene i Vendsyssel - 1925 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1230    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Vendsysselske jordegne gårde og selvejerbønder før og efter Skipper Klemensfejden 1534 - 1949 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1229    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Forskellige broer - 1943 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 146-155
 
Om Uggerby bro, Mosbjerg bro, Bindslev bro, Ajstrup bro.

 

Kilde 1227    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / En gammel beskrivelse af Vendsyssel - 1933 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1237    Sørensen, A.: Vendsysselske Aarbøger / Grandebrev for Bejstrup by - 1939 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Fra Brovst sogn

 

Kilde 1254    Westrup, Julie (v. Klitgaard, Carl): Vendsysselske Aarbøger / Herregaardsliv i Vendsyssel omkring 1850 - 1935 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Fra Sulsted sogn

 

Kilde 1271    Petresch Christensen, Chr.: Vendsysselske Aarbøger / Vensysselske visitatsindberetninger 1738-64 - 1925 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 21-37
 

 

Kilde 1261    Petresch-Christensen, Chr.: Vendsysselske Aarbøger / Nogle meddelelser om Peder Dyrskjøts slægt og hans efterkommere i Vendsyssel - 1925 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 121-140
 

 

Kilde 1260    Klitgaard, Carl (v. Skjødsholm, A.): Vendsysselske Aarbøger / Postmester Carl Klitgaards erindringer - 1964 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1259    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Uddrag af E. H. Buchholtz' optegnelser - 1951 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1258    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Lærer P. M. Rørsig - 1950 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1257    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Slægten Mørk fra Saltumgaard, Hellum og Kalum - 1946 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1245    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Kalkmalerierne i Jetsmark sogn - 1937 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1255    Rørsig, P. M.: Vendsysselske Aarbøger / Thomas Skolemester - 1921 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1225    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / En rejse i Vendsyssel 1763 - 1929 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1252    Sørensen, A.: Vendsysselske Aarbøger / Grandebrev for Skræm sogn - 1940 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 69    Andersen, Chr.: Vendsysselske Aarbøger / Minder fra Nørre-øxe - 1941 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - bind XIV, s. 47-53
 

 

Kilde 1251    Rolighed, Jens: Vendsysselske Aarbøger / Tingskoven og dens oprindelse - 1960 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Fra Skræm sogn

 

Kilde 1250    Østergaard, G.: Vendsysselske Aarbøger / Fæstebonden Jens Christensen Degn - 1926 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Fra Saltum sogn

 

Kilde 1249    Nielsen, N. Chr.: Vendsysselske Aarbøger / Den gamle spillemand i Saltum - 1962 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1222    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Den vendsysselske skudehandel - 1916, 1917 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1246    Skjødsholm, A.: Vendsysselske Aarbøger / Udskiftningen af Jetsmark sogn 1799 - 1944 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1256    Christensen, P.: Vendsysselske Aarbøger / Carl Klitgaard - 1957 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1068    Christensen, P.: Vendsysselske Aarbøger / En forgangsmand, selvejergaardmand Christen Pedersen, Bratskov Møllegaard - 1941 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 54-67
 

 

Kilde 216    Christensen, P. Th.: Vendsysselske Aarbøger / Økse, et Stednavn fra Han-herred - 1928 - Historisk Samfund for Hjørring Amt; Hjøring - s. 89-97
 
om Økse

 

Kilde 217    Christensen, P. Rønn: Vendsysselske Aarbøger / Fra Ø. Han Herred Nogle Oplysninger om bebyggelse i det 16. og 17. Aarhundrede - 1935 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 106-120
 

 

Kilde 260    Klitgaard, C.: Vendsysselske Aarbøger / Skipper Klemen - 1925 - Historisk Samfund for Hjørring Amt; Hjøring - s. 1-20
 
om Skipper Clement

 

Kilde 124    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Godsforvalter Niels Wrigsted Møller og forholdene paa Birkelse omkring aar 1800 - 1943 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 99-115
 

 

Kilde 302    Østergaard, Georg: Vendsysselske Aarbøger / Peder Dyrskjøt - en levnedsskildring - 1925 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 98-119
 
Ifølge reference 301

 

Kilde 1065    Klitgaard, C.: Vendsysselske Aarbøger / Af Aaby og Biersted Kirkers regnskaber 1574-1671 - 1937 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 138-150
 

 

Kilde 1224    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Vensyssels ting og tingsteder - 1922 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1067    Klitgaard, C.: Vendsysselske Aarbøger / Sandflugten i Vendsyssel og en forsvunden landsby ved Kjul Strand - 1941 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 1-46
 

 

Kilde 303    Petresch Christensen, Chr.: Vendsysselske Aarbøger / Nogle meddelelser om Peder Dyrskjøts slægt og hans efterkommere - 1925 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 121-140
 
Ifølge reference 301

 

Kilde 1069    Klitgaard, C.: Vendsysselske Aarbøger / Slaget ved Sct. Jørgensbjerg 1441 - 1941 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 75-82
 

 

Kilde 1070    Sørensen, A.: Vendsysselske Aarbøger / Et par Hoverikonklikter fra Aggersborggaard og Asdal - 1942 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 119-131
 
Fra Aaby sogn

 

Kilde 1071    Klitgaard, C.: Vendsysselske Aarbøger / Fra "Kejserkrigenes tid", 1627-29 - 1942 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjørring - s. 132-201
 

 

Kilde 1217    Christensen, P.: Vendsysselske Aarbøger / Nogle vendsysselske stednavne - 1952 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1076    Tholle, Johannes: Vendsysselske Aarbøger / Vendsyssels haver og havebrug i gamle dage - 1928 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 1-47
 

 

Kilde 1223    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Vendsysselske vejforhold i midten af det 18. årh. - 1920 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1220    Hansen, J.: Vendsysselske Aarbøger / Navneordenes køn i vendelbomålet - 1945 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1082    Klitgaard, C.: Vendsysselske Aarbøger / Folkekirugi i Vendsyssel - 1929 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 313-317
 

 

Kilde 1087    Klitgaard, C.: Vendsysselske Aarbøger / En mordsag fra Brovst - 1926 - Historisk Samfund for Hjørring Amt; Hjøring - s. 342-346
 
om Mord Brovst

 

Kilde 1113    Klitgaard, C.: Vendsysselske Aarbøger / En altergang i Aaby kirke [1694] - 1920 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1218    Hansen, J.: Vendsysselske Aarbøger / Indberetninger om nogle vendsysselske landsbyskoler - 1943 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 116-128
 
Fra Woer, Hellevad, Ørum, Hellum, Serridslev, Tolstrup, Stenum, Vrensted, Thise, Jerslev, Vesterbrønderslev, Østerbrønderslev, Hallund sogne

 

Kilde 1066    Schmidt, August F.: Vendsysselske Aarbøger / Sagn og tro knyttet til sten i Hjørring amt - 1928 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 71-88
 

 

Kilde 1221    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Fra heksenes tid - 1915, 1926, 1950 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1073    Rønn Christensen, P.: Vendsysselske Aarbøger / Nørre og Sønder Skovsgaard i ældre tid, bidrag til Han Herreds topografi og historie - 1937-38 - s. 243-267
 

 

Kilde 215    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Lerup Marked - 1933 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 39-49
 

 

Kilde 1063    Riis Larsen, H.: Vensysselske Aarbøger / Vore sognearkiver - 1942 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 202-205
 

 

Kilde 277    Lebech-Sørensen, Anne Marie: Vindmøller og Vandmøller i Danmark - 2000 - Skib Forlag; 200 s.
 
Forskellige mølletyper beskrives.

 

Kilde 270    Petersen: Volsted Kirke - 1994 - Volsted -
 
Statsbiblioteket: BA94-2475

 

Kilde 1006    Benzen, Gorm: Vore gamle kirker og klostre - 1973 - København - 272 s.
 

 

Kilde 105    Larsen, G.: Ærøskøbing kirke gennem 400 år: Udtog af kirkens historie, samlet fra forskellig kilde - 1958 - Ærøskøbing - 48 s., ill.
 
Har endnu ikke læst denne bog.

 

Kilde 57    Møller Gregersen, Jens: Øland - 1973 - Brovst - 326 s., ill.
 

 

Kilde 1408    Grønborg, Johannes: Østsjællands Folkeblad / Bondehøvdingen Skipper Klement - 20. aug. 1946 -
 

 

Kilde 265    Faldborg: Aaby før og Aaby nu - 1994 - Åbybro -
 
Statsbiblioteket: 3-94-2463

 

Kilde 1279    Aalborgbogen - 1913 - Komiteen for det almindelige danske Pressestævne i Aalborg i August 1913; Aalborg - 158 sider, 3 tavler (kort) : ill.
 
Indhold: Knud F. Levison: Indledningsdigt. Henry Madsen: Fortidens Aalborg. C.C. Clausen: Jens Bang og hans Stenhus. P.M. Lundsgaard: Aalborg ugentlige Kreaturmarked. P.M. Lundsgaard: Eksportslagteriet og det offentlige Slagtehus. N.J. Nielsen: Nordjyllands Jernbaner. Nic. Hurup: Limfjorden. Anton Abildtrup: Garnisonsbyen Aalborg. Henry Madsen: Aalborg Musæum. Ernst Eyser: De kommunale Lystanlæg og Kolonihaverne. Hemmer Hansen: Sporten i Aalborg. P. Dines Pedersen: Aalborg Handelsforening og Aalborg Haandværkerforening. Aalborg Havn. Jacob Wolsing: Den ny Boulevard og lidt om Aalborg i Nutid og Fremtid. Aalborgs Omegn (k.K. Nicolaisen: Vesterhavet. Frode Fogt: Dronninglund Storskov. L. Schiøttz-Christensen: Skørping. A.L. Thomassen: Asaa, Vorsaa og Sæby. G. Fog-Petersen: Vildmoserne). N.J. Nielsen: Handel og Industri. Dagspressen i Aalborg

 

Kilde 221    Aarbøger for Københavns Amt / Bomærker og gadenr i Hollænderbyen - 1916 - s. 119-133
 

 

Kilde 1077    Larsen, Thomas: Aarsskrift for Vraa Højskole / Vendsyssels økonomiske og kulturelle Tilstand ca. 1850 - 1927 -
 

 


Jacob Østergaard.
Copyright © 1999, 2001. Alle rettigheder forbeholdes.