Efterlyste kilder

 

Der er nogle bøger som jeg gerne vil have fat i. Har du en eller flere af bøgerne liggende, og er du interesseret i at skille dig af med dem, må du meget gerne kontakte mig.

Jeg leder pt. efter følgende bøger:

 
Kilde 209    Familien Albrectsen - 1894 - Aalborg - 8 s.
 
Haves på Frederiksberg Bibliotek

 

Kilde 210    Andersen, Axel: Min Slægt - 1949 - Glamsbjerg - 54 s., ill.
 

 

Kilde 223    Ørum, Poul: Dansen med de fire vinde - 1953 -
 
Roman fra et jysk hedesogn i det 18. århundrede.

 

Kilde 224    Jensen Kjærgaard, Peder: Strenge tider - 1977 -
 
Roman om reaktionen på Wallensteins tyske lejetropper, der under Trediveårskrigen hærger et lille vendsysselske landsbysamfund omk. 1627.

 

Kilde 225    Lindemann, Kelvin: Huset med det grønne træ - 1984 -
 
Slægtsroman vedr. en hansdelsfamilie i Kbh. og de danske tropekolonier i 1700-tallets slutning.

 

Kilde 226    Barfoed, Aage: Den udvalgte konge : Hertug Christian af Slesvig-Holsten - 1982 -
 
Historisk roman fra grevefejdens tid og frem.

 

Kilde 227    Barfoed, Aage: Herremanden fra Kås : historisk rom fra grevefejdens tid - 1979 -
 

 

Kilde 229    Jensen, Thit: Stygge Krumpen - 1995 - Sesam; København - 2 bind
 
Hostorisk roman. Idé- og magtkampe i den nordjyske adel og gejstelighed ved reformationstidens begyndelse. Originaludgave 1936

 

Kilde 231    Mogensen, Margit og Nørr, Erik: Menighedsrådene og deres arkiver - 1991 - Rigsarkivet; København - 41 s., ill.
 
Arkivernes informationsserie, litteraturliste: side 33.

 

Kilde 232    Jensen, Henning: Arkivhåndbog Nørrejylland : håndbog for slægts- og lokalhistoriske undersøgelser ved Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg - 1980 - Dansk Historisk Håndbogsforlag; København - 244 s.
 
Ny og udvidet udgave af: Ove Malling Hofman-Bang: Jens Sørensen og Maren Nielsdatter : Haandbog til Brug ved slægtshistoriske Undersøgelser ved jydske Arkiv, 1927

 

Kilde 233    Jyske Lov på moderne dansk - 1991 - Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland; Viborg - 52 s., ill.
 

 

Kilde 234    Landsarkivet for Sjælland m.v. : Oversigt over Landsarkivets samling af kort og tegninger indtil ca. 1900 - 1973 - Landsarkivet for Sjælland; 207 s.
 

 

Kilde 236    Landbruget i dansk malerkunst ca. 1840-1915 - 1984 - Landbohistorisk Selskab; Odense - 143 s., ill.
 

 

Kilde 242    Scocozza, Benito: Fortællinger om bønder og godsejere : Danmark 1500-1800 - 1983 - Gyldendal; København - 175 s., ill.
 
9 fortællinger heraf Bønderne rotter sig sammen om Grevens fejde

 

Kilde 250    Gregersen, Hans: Peter von Scholten : en biografi - 1995 - Tommeliden; Ørbæk - 178 s., ill.
 

 

Kilde 269    Johansson, Ketty: Lerup-Tranum, Øster Svenstrup -
 
Haves på Frederiksberg Bibliotek

 

Kilde 271    Nehn, John: Dagen og vejen : roman fra Landet 1918-19 - 2000 - Forum; 454 s.
 
Historisk roman

 

Kilde 273    Leth, Wivi: Danske folkesagn - 2000 - Sesam; 210 s.
 

 

Kilde 275    Holt, Paul og Mikael: Historiske årstal - 2000 - Haases Forlag; 182 s.
 

 

Kilde 300    Grishauge, Andreas og Peter: Klim-bogen - 1980 - Eget forlag;
 

 

Kilde 303    Petresch Christensen, Chr.: Vendsysselske Aarbøger / Nogle meddelelser om Peder Dyrskjøts slægt og hans efterkommere - 1925 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring - s. 121-140
 
Ifølge reference 301

 

Kilde 1010    Kjeld Ammentorp: Slægten Kjellerup - 1963 - Holte -
 

 

Kilde 1011    V.A. Secher: Meddelelser om Slægten Secher (Siker) - 1939 - Høst; København -
 

 

Kilde 1028    Gårdhistorie, Kollerup og Klim sogne 1800-1909 -
 
Refereret i Kollerup Kirke (kilde 1027)

 

Kilde 1029    Blade af Fjerritslev historie -
 
Refereret i Kollerup Kirke (kilde 1027)

 

Kilde 1077    Larsen, Thomas: Aarsskrift for Vraa Højskole / Vendsyssels økonomiske og kulturelle Tilstand ca. 1850 - 1927 -
 

 

Kilde 1078    Hjort-Nielsen, H.: Personalhistorisk Tidsskrift / Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1708 - 1929 m.fl. - s. 140-174
 

 

Kilde 1079    Mentz, A.: Naturens Verden / Store Vildmose og dens Opdyrkning - 1929 -
 

 

Kilde 1094    Dansk Adels Årbog ?? / Skovsgaard -
 
Fra Inger Eskildsen: Jeg kan se i din aneliste, at du slutter med Stig Nielsen (Hvide) til Egebjerg, hvis datter Mette blev gift med Christiern Jensen (Hørby). Så, nu skal du en tur på biblioteket og låne en "Danmarks Adels Årbog" indeholdende slægten Skovgaard. Navnet Skovgaard er et senere optaget navn af en anden gren. Hermed kan du også spore din slægt tilbage til Skjalm Hvide.

 

Kilde 1116    Waitz, G.: Lübeck unter Jürgen Wullenwever - 1855 - Berlin -
 
Om skipper Clement 376f.

 

Kilde 1166    Lokale Småtryk - Det kongelige Bibliotek, Dansk Afdeling;
 

 

Kilde 1167    Overgaard, A.C.: Fra Lysgaard herred - 1920 - Lohses forlag; København -
 
Om bl.a. Hinge

 

Kilde 1178    Lindberg Nielsen, Carl: Fra Himmerland og Kjær herred / Fra Greves Fejde - 1949 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1180    Schmidt, August F.: Fra Himmerland og Kjær herred / Sagn og tro knyttet til sten i Aalborg Amt - 1930 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1181    Schmidt, August F.: Fra Himmerland og Kjær herred / Fra den gamle landsby - 1933 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1182    Schmidt, August F.: Fra Himmerland og Kjær herred / Chr. Christensens beskrivelse af Aalborg Amt - 1961 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1183    Tholle, Johannes: Fra Himmerland og Kjær herred / Flora og folketro, især i Aalborg amt - 1949 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1184    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Småstykker fra Aalborghus lensregnskaber, Viborg landsting, Kjær herreds og Fleskum herreds tingbøger - 1970 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1186    Klitgaard, Carl: Fra Himmerland og Kjær herred / Af Ellidshøj-Svendstrup præstehistorie - 1944 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1187    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Raakildegaard - 1949 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 
Fra Ellidshøj sogn

 

Kilde 1188    Petresch Christensen, Chr.: Fra Himmerland og Kjær herred / En frierfærd til Egholm - 1931 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1189    Elle Jensen, E.: Fra Himmerland og Kjær herred / Om Baptismen i Gunderup - 1957 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1190    Møller, Henrik: Fra Himmerland og Kjær herred / Gennem Gunderup sogn - 1939 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1191    Petresch Christensen, Chr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Fra "Kejserens Tid" - 1912 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 
Fra Kjær herred

 

Kilde 1192    Petresch Christensen, Chr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Kjær herreds skove i gamle dage, navnlig i det 17. århundrede - 1914 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 
Fortsættet i nummeret fra 1915

 

Kilde 1195    Rasmussen, Alexander: Fra Himmerland og Kjær herred / Et bryllupsdigt fra Kjær herred - 1918 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1196    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Tingsvidner fra Kjær herred - 1934 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1197    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Kjær herreds knaber og deres frænder - 1967 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1198    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Enendomsforholdene i Kjær herred fra 1500 til 1950 - 1969 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1200    Thomsen, Alfred: Fra Himmerland og Kjær herred / Hvad betyder Sebber? - 1943 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1201    Møller, Christen: Fra Himmerland og Kjær herred / Minder fra Sulsted præstegaard - 1966 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1202    Vesten, L.: Fra Himmerland og Kjær herred / Sulsted kirke - 1934 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1203    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Af Sulsted sogns historie - 1939 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1204    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Svenstrup Kro - 1956 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1206    Ovesen, O. M.: Fra Himmerland og Kjær herred / Oplevelser under besættelsestiden - 1967 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1208    Værnfelt, Kr.: Fra Himmerland og Kjær herred / Rødslet - 1942 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 
Fra Vadum sogn

 

Kilde 1209    Hofman-Bang, O. M.: Fra Himmerland og Kjær herred / Et grandebrev for Vokslev By - 1914 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1210    Kvist, S.: Fra Himmerland og Kjær herred / Minder fra Vokslev sogn - 1936 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1211    Faldborg, P.: Fra Himmerland og Kjær herred / Minder fra mine bedsteforældres tid - 1961 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 
Fra Aaby sogn

 

Kilde 1212    Justesen, Erhardt: Fra Himmerland og Kjær herred / Aner - og andre rundt Sebberfjord - 1959 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1214    Myrhøj, Anna: Fra Himmerland og Kjær herred / Lidt om Bagge-slægten fra Ribe og Suhr-slægten fra Aalborg - 1949 - Historisk Samfund for Himmerland og Kjær herred; Aalborg -
 

 

Kilde 1217    Christensen, P.: Vendsysselske Aarbøger / Nogle vendsysselske stednavne - 1952 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1220    Hansen, J.: Vendsysselske Aarbøger / Navneordenes køn i vendelbomålet - 1945 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1222    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Den vendsysselske skudehandel - 1916, 1917 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1223    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Vendsysselske vejforhold i midten af det 18. årh. - 1920 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1224    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Vensyssels ting og tingsteder - 1922 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1225    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / En rejse i Vendsyssel 1763 - 1929 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1227    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / En gammel beskrivelse af Vendsyssel - 1933 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1230    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Vendsysselske jordegne gårde og selvejerbønder før og efter Skipper Klemensfejden 1534 - 1949 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1232    Sortfeldt, S.C.: Vendsysselske Aarbøger / Gamle stednavne i Vendsyssel - 1919, 1920, 1921 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1233    Thura, Albert (v. Klitgaard, Carl): Vendsysselske Aarbøger / Kirkerne i Vendsyssel o. 1735 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Ø Han herred 1918, Kjær herred 1919, Horns herred 1920, Vennebjerg herred 1921, Hvetbo herred 1922, Børglum herred 1923, Jerslev herred 1924

 

Kilde 1234    Klitgaard, C.: Vendsysselske Aarbøger / Bjelkens Høj og jomfru Anne Kathrine Bielche - 1958 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1236    Sørensen, A.: Vendsysselske Aarbøger / En skelforretning - 1939 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Fra Bejstrup sogn

 

Kilde 1237    Sørensen, A.: Vendsysselske Aarbøger / Grandebrev for Bejstrup by - 1939 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Fra Brovst sogn

 

Kilde 1239    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Kirketyveri i Brovst - 1920 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1240    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Byggeri på Bratskov ca. 1731 - 1956 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1241    Kristensen, E.: Vendsysselske Aarbøger / Brohoveder og havnen ved Brovst strand - 1959 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1242    Larsen L.: Vendsysselske Aarbøger / Fra Brovst sogn - 1922 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1243    Sørensen, A.: Vendsysselske Aarbøger / Et mislykket forsøg på et hør- og hampeavlsanlæg på Bratskov gods - 1945 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1244    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Uddrag fra Jetsmark kirkeregnskabsbog 1642-81 - 1935 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1245    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Kalkmalerierne i Jetsmark sogn - 1937 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1247    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Kettrupgaard - 1951 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1249    Nielsen, N. Chr.: Vendsysselske Aarbøger / Den gamle spillemand i Saltum - 1962 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1251    Rolighed, Jens: Vendsysselske Aarbøger / Tingskoven og dens oprindelse - 1960 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Fra Skræm sogn

 

Kilde 1252    Sørensen, A.: Vendsysselske Aarbøger / Grandebrev for Skræm sogn - 1940 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1253    Møller, C.V.V.: Bidrag til vendsyssels præstehistorie / Minder om S. A. Sørensen. Minder fra Sulsted præstegård - 1957 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1254    Westrup, Julie (v. Klitgaard, Carl): Vendsysselske Aarbøger / Herregaardsliv i Vendsyssel omkring 1850 - 1935 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Fra Sulsted sogn

 

Kilde 1255    Rørsig, P. M.: Vendsysselske Aarbøger / Thomas Skolemester - 1921 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1256    Christensen, P.: Vendsysselske Aarbøger / Carl Klitgaard - 1957 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1257    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Slægten Mørk fra Saltumgaard, Hellum og Kalum - 1946 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1258    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Lærer P. M. Rørsig - 1950 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1259    Klitgaard, Carl: Vendsysselske Aarbøger / Uddrag af E. H. Buchholtz' optegnelser - 1951 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1260    Klitgaard, Carl (v. Skjødsholm, A.): Vendsysselske Aarbøger / Postmester Carl Klitgaards erindringer - 1964 - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 

 

Kilde 1263    Rørsig, P.M.: Skoler, degne og skoleholdere i Vendsyssel - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Tidligere bragt i årbøgerne fra 1933-1944

 

Kilde 1264    Rørsig, P.M. (v. Klitgaard, C., Værnfelt, Kr., Chr: Skoler og degne i Vendsyssel II - Historisk Samfund for Hjøring Amt; Hjøring -
 
Tidligere bragt i årbøgerne fra 1953-57

 

Kilde 1290    Jydske Samlinger - s. 258
 
Reference til denne kilde findes i Kjærulfske Studier

 

Kilde 1294    Slægtsbog Rasmussen fra Vester Svenstrup - Slægtsarkivet;
 

 

Kilde 1310    Vestergaard, Egon: I slægters spor - mellem hav og fjord : historien om 10 sogne - 1983 - Fjerritslev Avis; 117 s., ill.
 
Kollerup sogn, Hjortdal sogn, Kettrup sogn, Gøttrup sogn, Klim sogn, Thorup sogn, Vust sogn, Haverslev sogn, Skræm sogn, Bejstrup sogn

 


Jacob Østergaard.
Copyright © 1999, 2001. Alle rettigheder forbeholdes.