Introduktion til min slægt

 

Min slægt er i hovedsagen en bondeslægt fra Jylland og Fyn. Mine aner er primært personer med pantonymer (navne som ender på -sen og -datter). Der forekommer dog enkelte egentlige slægtsnavne, specielt når man kommer længere tilbage. Det drejer sig om bl.a. Kiip, Roed, Griis, Kjærulf og Kronborg fra Nordjylland, Due fra Midtjylland og Rabe fra Ærø. Slægten har udløbere til bl.a. skipperfamilier i Dragør og på Ærø og omkring Nibe.

Blandt slægtens mere kendte medlemmer findes den nordjyske bondeoprører Skipper Klement og brandmajor, kst. byfoged, advocatus regius, garnisonsauditør i Vestindien og konferensraad Anders Kjellerup.

For et hurtigt geografisk overblik over slægten hop til  anekortet, der er et Danmarkskort med de væsentligste områder indtegnet, eller sogneoversigten, som giver en alfabetisk liste over de væsentligste lokaliteter.

Et mere detaljeret billede kan fås ved hjælp af navneoversigten over min aner. Du kan også søge i slægtsbasen med direkte opslag i basen.

 


Jacob Østergaard.
Copyright © 1999, 2001. Alle rettigheder forbeholdes.