Mit anetræ

 

<%'** Create the recordset objects Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") ** Create the query by concatenating the form values into the query q = "SELECT * FROM Individual WHERE id < 250" ' ** Open the recordset MdbFilePath = Server.MapPath("../../../db/gen.mdb") rs.Open q, "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";" rs.MoveFirst i=1 Dim per(300) while (NOT rs.EOF) per(i) = rs("Forenames") & " " & rs("Surname") & " (" & rs(id) & ")" i = i + 1 rs.MoveNext WEnd%>

Klik på anetræet for at få vist detaljer om personen. For personer markeret med blå (mænd) eller rød (kvinder) forfindes oplysninger om navn, fødsel, død mv.; for personer med grå forefindes oplysninger om navn og eventuelt andet mens der ikke haves kendskab til personerne markeret med hvidt.


Jacob Østergaard.
Copyright © 1999, 2001. Alle rettigheder forbeholdes.