Gotisk skrift

 

 

Går man i gang med slægtsforskning vil man uundgåeligt komme til at læse gotisk skrift. Dette er især i starten en stor udfordring. Følgende oversigt giver et overblik over de håndskrevne gotiske bogstaver. Skriften er dog meget varierende fra tid til tid og fra person til person.

Der henvises iøvrigt til den udemærkerede hjemmeside med interaktiv træning af gotisk skriftlæsning hos Historisk Institut i Bergen.

 
 

Jacob Østergaard.
Copyright © 1999, 2001. Alle rettigheder forbeholdes.