Hjemmeside på nettet

 

Med en hjemmeside er der gode muligheder for at præsentere sin slægtsforskning og komme i kontakt med slægtsforskere med samme arbejdsområde.

Der er mange muligheder for at præsentere sin slægt på nettet. F.eks. findes der flere programmer som kan tage en gedcom-fil genereret fra et slægtsforskningsprogram og lave et antal html-sider der kan udgives på nettet. Søg f.eks. efter "gedcom html" i Google for at se nogle muligheder.

En avanceret løsning, som er anvendt på disse sider, er benyttelse af en database og Active Server Pages (ASP). Dette giver stor fleksibilitet og let opdatering men kræver programmering i f.eks. VBScript. En række ASP-sider (svarer til html-sider) definerer layoutet mens data ligger i en standard database fil som let kan vedligeholdes.

Jeg har benyttet en almindelig MS Access database, hvori jeg har lavet et antal tabeller med bl.a. persondata. Derefter er der på web-serveren opsat et ODBC til databasen, som så kan nås fra ASP-siderne ved hjælp af lidt programmering.

En ASP-side kan f.eks. se sådan ud:

<html>
<head>
<title>Persondata</title>
<body>
<%
' Opret recordset objekt
Set myConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MdbFilePath = Server.MapPath("slaegt.mdb")
myConn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";"
q = "SELECT * FROM Individual WHERE id = " & number
Set rs = myConn.Execute(q)
%>
<p>Personnavn: <% =rs("Name")%></p>
<p>Født: <% =rs("Borndate")%>  <% =rs("Bornplace")%></p>
<p>Død: <% =rs("Deathdate")%>  <% =rs("Deathplace")%></p>
<%
' Luk recordset
rs.Close
myConn.Close
%>
</body>
</html>

Koden inden for <%  %> -tegnene bliver evalueret på web-serveren og erstattet med et resultatet, inden siden bliver sendt til brugerens browser.

I ovenstående eksempel åbnes tabellen Individual i databasen Slaegt. Herfra vises felterne Name, Borndate, Bornplace, Deathdate og Deathplace. Du kan lære mere om ASP og VBScript på nettet. Søg f.eks. efter asp og vbscript på Google.


Jacob Østergaard.
Copyright © 1999, 2001. Alle rettigheder forbeholdes.